Projektledning
Projektledarhuset och qb3 en del av Raksystems

Ditt projekt vårt uppdrag

Vi gör verklighet av byggherrens vision.

Kontakta oss

Raksystems Projektledarhuset & qb3 projekt

Vi har med erfarenhet och kunskap hjälpt byggherrar i olika skeden utav fastighetsprojekt i över 15 år. Hos oss finns det projektledare för både byggnadsprojekt, infrastruktur och samhällsbyggnadsprojekt. 

Våra projektledare arbetar i samråd med uppdragsgivaren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar. Säkerställande av kvalitet, tid och ekonomi börjar långt innan själva byggandet – i planeringsskedet. En professionell projektledningsgrupp leder byggprojektet från planering till driftsättning för en väl genomförd leverans.

Våra tjänster inom projektledning


Våra tjänster inom samhällsutveckling

Vi leder – bättre projekt idag, imorgon, i framtiden – för ett hållbart och levande samhälle

Kontakta oss gärna för mer information