Uppsala Stadshus 2020

Stadshus 2020 Uppsala

Fuktsäkerhetssamordning i Stadshus 2020 – ett spännande Uppsalaprojekt

Peab Sverige AB omvandlar och bygger i en samverkansentreprenad med FFAB/Ihus ett nytt Stadshus i Uppsala stad. 

Kort om projektet

  • Kund: Peab Sverige AB
  • Plats: Uppsala
  • Arbetet inleddes: 2018
  • Arbetet slutfördes: 2021
  • Kundansvarig konsult Raksystems: Andreas Lind

Efter många års väntan var det äntligen dags att färdigställa stadshuset

År 1957 höll Uppsala kommun en arkitekttävling för att bygga det nya Stadshuset. Vinnarna blev bröderna Erik och Tore Ahlséns förslag Fröjas sal som var en byggnad i sex våningar med en innegård. När Stadshuset var klart 1964 hade man bara byggt hälften av huset eftersom kostnaderna blev för höga. Därefter har frågan om att bygga klart Stadshuset tagits upp flera gånger under åren. Under 2016 startade Uppsala kommun en arkitekttävling för att få in förslag på hur man skulle kunna bygga ut Stadshuset på bästa sätt. Vinnaren blev Henning Larsen Architects för deras förmåga att förena den gamla delen med den nya delen av huset.

Stadshus 2020
Andreas Lind fungerade som fuktsakkunnig i projektet

Ombyggnationer lägger stora krav på fuktsäkerhetsprojektering

Utmaningen i projektet var framför allt att uppfylla tätskikt i kritiska konstruktioner, bland annat taksarger och vid terrasser. Med en god Stadshuset ska bli ett hus för medborgarservice och demokrati. Det innebär att huset ska kunna ta emot många besökare, erbjuda en bra arbetsmiljö, bidra till en god stadsmiljö och göra så lite negativt avtryck på miljön som möjligt. För att nå det har det kommunala fastighetsbolaget FFAB tagit fram ett hållbarhetsprogram. Programmet hjälper FFAB och entreprenörerna att samla ihop alla hållbarhetsfrågor och prioritera arbetet på bästa sätt.

Raksystem bidrog även med RBK-mätningar, klimatloggning och lufttäthetsprovningar

Raksystems Dry-IT hade en viktig roll i projektet. Vi blev anlitade av entreprenören i fuktsakkunnigrollen som stöd och rådgivning samt för att utföra RBK mätningar i betongklimatloggning och lufttäthetsprovningar. I ombyggnadsprojekt som detta, där man vill bevara kulturvärden och charm i en äldre byggnad, dyker det ofta upp utmaningar av olika slag.

I just Stadshuset skulle man väl kunna säga att det var lufttätheten i den befintliga byggnaden som var den stora utmaningen. Vi fick arbeta lite extra för att uppnå planerade och målsatta resultat. Här hade vi som sakkunniga inom lufttäthet och läcksökning en viktig roll att hjälpa och bistå entreprenören framåt för att få en lufttät och fuktsäkrad byggnad.” – Andreas Lind, Fuktsakkunnig, Raksystems Dry IT

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp