Hagastaden

Stadsutveckling Hagastaden

Stockholm och Solnas gemensamma storsatsning 

Stockholm växer och Hagastaden är ett av Stockholms stora stadsutvecklingsområden. I början av 2000-talet bestämde sig Stockholms stad och Solna stad för att gemensamt satsa på det nya området som döptes till Hagastaden. 

Genom överdäckning av motorväg och järnväg omvandlas industriområdet till en levande och attraktiv stadsdel. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster. Ett stort inslag av bostäder samt en ny stadsdelspark skapar en komplett stadsdel. 

Kortfakta om projektet

Byggtid: 2010–2030 
Yta: 96 hektar, varav 30 hektar i Stockholm och 66 hektar i Solna 
Antal nya bostäder: 6 000 totalt, 3 000 i Stockholm och 3000 i Solna. 
Antal arbetsplatser: 50 000, varav 14 000 i Stockholm och 36 000 i Solna. 
Investeringar: Sammantaget 67 miljarder.  

Projektledare på Exploateringskontoret – Spindeln i nätet  

Vi har haft projektledare på uppdrag av Stockholm stad i Hagastaden sedan 2014.  

Rollen som projektledare i ett projekt som detta, som sträcker sig över så lång tid och befinner sig i genomförande och planeringsfasen samtidigt, är väldigt bred och komplex. Arbetet innefattar allt från att förhandla om markanvisningsavtal, överenskommelser om exploatering, upprätta underlag för politiska beslut, förbereda tillträde till fastigheterna, upprätta fastighetsrättsliga avtal och granska diverse handlingar.

När avtalen är tecknade handlar det mycket om uppföljning av avtalsvillkor och samordning mellan byggaktörer och entreprenader som pågår. Även samordning med andra förvaltningar inom Stockholms stad och myndigheter såsom Trafikverket är en stor del av arbetet.

Att jobba med att få ihop alla olika delar i projektet i en helt ny stadsdel är den största utmaningen i rollen, men också det som utvecklar och skapar stor erfarenhet i rollen som projektledare.   

Mer om projektet

Se filmer och läs mer om Hagastaden på Stockholm Växer

Vill ni veta mer rekommenderar vi er gå in och läsa mer om Norra Stationsparken där vi varit involverade här.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp