Brf Loke

Stambyte i Brf Loke

Söder om Stockholm finns Brf Loke, som är en HSB-bostadsrättsförening med hus från 1968. År 2020 kontrakterade föreningen, förutom fönster- och fasadrenoveringsentreprenör, även entreprenör för genomförande av en omfattande stamrenovering. Brf Loke är en stor föreningen som innehåller 28 huskroppar med totalt 641 lägenheter.

På 90-talet renoverades en del av badrummen, men denna gång ville man få det ordentligt gjort och styrelsen valde därför att gå grundligt fram. De tog in flera offerter från fler aktörer för professionell hjälp med projektledningen. I offerterna fick projektledarna lämna förslag på projektorganisation, uppskatta tidskostnader samt gav förslag på tillvägagångssätt. Efter granskningen av anbuden fick vi förtroendet att projektleda renoveringen. Vi anlitades av beställaren som projektledare, kontrollansvarig och för status- och slutbesiktning i anslutning till projektet.

Brf Loke
Nyrenoverad fasad på ett av föreningens hus.

Ett komplext stambyte i nära samarbete med styrelsen

Att vi kom in i projektet innan upphandling av entreprenörer var en stor fördel. Det gav projektledaren, med god förståelse för stambytesprocessen, möjlighet att framgångsrikt styra det stora och komplexa projektet med kvarvarande hyresgäster och pågående fasadrenovering.

Projektledaren har kartlagt föreningens behov, tagit fram förfrågningsunderlag, samlat och jämfört offerter för entreprenaden samt styrt och planerat projektet vilket gjort det möjligt för styrelsen att kunna ta bra och välgrundade beslut under resans gång.

Projektets omfattning

I stambytet skall alla föreningens 641 lägenheter inkluderas innefattande 641 badrum och 479 wc/dusch utrymmen samt 641 kök. Utöver det behövde alla vertikala kall,-varm,- vvc ledningar bytas ut tillsammans med de trycksatta vattenledningar (vattenstråk) i krypgrunder och kulvertutrymmen.

Förutom den komplexitet som alltid medföljer ingrepp i grunden på en befintlig byggnad innehåller föreningens byggnader även 11 skyddsrum som befintliga VA-stammar passerar igenom, vilket påverkar renoveringen.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp