Raksystems handslag

Stockholmshem tecknar ramavtal med Raksystems gällande radontjänster

Stockholmshem tecknar ramavtal med Raksystems gällande tjänsterna: Långtidsmätning av radon och Radonsakkunnig.

Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsföretag

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag och är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt. I över 75 år har de skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna. Stockholmshems fastighetsbestånd omfattar 400 fastigheter med drygt 27 500 bostadslägenheter och drygt 3 800 lokaler.

Avtal radontjänster

Avtalet mellan Stockholmshem och Raksystems börjar gälla 1 september 2021 och sträcker sig fram till sista augusti 2023, med möjlighet till löpande förlängning. Avtalet omfattas av följande två delar:

1. Långtidsmätningar av radon och det innebär att mätningar skall utföras i ca 25 % av alla nyproducerade lägenheter. I stora ombyggnadsprojekt med radonpåverkande entreprenader utförs också långtidsmätningar av radon.

2. Radonsakkunnig för byggnader i nyproduktion. I rollen som radonsakkunnig har Stockholmshem krav på kompetens inom flera angränsande områden såsom t ex inomhusmiljö, miljöbyggnad, OVK och radonutredningar.

”Vi på Raksystems är stolta och glada att vara avtalspartner till Stockholmshem och ser fram emot våra gemensamma projekt för välmående byggnader och människor”- Fredrik Lindhagen säljchef

läs mer om tjänsten radonmätning

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp