Raksystems Sverige

Dry-IT ett Superföretag för femte året i rad

Listan över Superföretagen skiljer sig från många andra, liknande listor. Det finns ingen jury eller krav på anmälan – utan sammanställningen bygger på bokslutsinformation från alla svenska aktiebolag (som omsatte mer än 10 miljoner förra året). Information som noggrant måste viktas och analyseras för att kunna bli jämförbar.

LÄS MER: Här är superföretagen 2019

Just därför har Bisnode tagit fram en ”supermodell” – som väger ihop och värderar olika parametrar som visar på företagens ekonomiska prestationsförmåga. För att bedöma varje enskilt företag jämförs sedan de ekonomiska prestationerna med referensvärden baserade på alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet.

Vilka är då parametrarna för ett Superföretag?

För att komma med på listan krävs det att företagen – fyra år i rad – lever upp till högt ställda krav på:

Förutom att listan mäts över fyra års tid utgår den även från företags och branschers specifika villkor. Det som räknas som en ”superprestation” inom en bransch kanske inte är det i en annan.

Även om vi kan hitta välkända företagsjättar på årets lista är det ofta svårt för de riktigt stora företagen att maximera alla parametrar över fyra år då det sker så många och stora transaktioner. Årets lista över svenska superföretag är i mångt och mycket en lista med många mindre och medelstora, entreprenörsdrivna företag.

Men vilka är framgångsfaktorerna bakom ett Superföretag?

Några företag undrar själva varför de är med på listan.

Superföretagen gör ofta saker och ting annorlunda än konkurrenterna. Ofta bryter de branschmönstret. Det kan vara allt ifrån att de mäter helt andra parametrar eller arbetar mer systematiskt än konkurrenterna.

LÄS MER: Dessa blev Superföretag 2018

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp