Svanen

Svanensamordnare för två Uppsalaprojekt

Raksystems i samarbete med ByggPartner som Svanensamordnare i två bostadsprojekt

Raksystems fungerar som Svanensamordnare för kvarteret E och kvarteret Doktoranden som ByggPartner bygger i i Rosendal, Uppsala. Byggnaderna består av totalt 303 hyresrätter.

Kort om projektet

  • Kund: ByggPartner
  • Plats: Uppsala
  • Arbetet inleddes: 2020
  • Arbetet pågår: Beräknas färdigställas 2022
  • Kundansvarig konsult Raksystems: Markus Eriksson

Raksystems säkerställer att projektet följer Svanenmärkningens krav

ByggPartner befinner sig just nu i slutskedet av projekteringsfasen för bostadsprojekten kvarteret E och kvarteret Doktoranden. ByggPartner finns på plats med sin etablering och markarbetet är i full gång. Kvarteret E består av 146 st hyresrätter som byggs åt beställaren Åke Sundvall AB. När byggnaden står klar kommer den vara i en putsbeklädd beige fasad med balkonger. Raksystems kom in i projektet mitt under projekteringsfasen för att hjälpa till med att säkerställa att projektet följer Svanens krav. Läs mer om Svanen-certifiering här.

Byggpartner
Raksystems hjälper ByggPartner med Svanenmärkning av hyresrätter i Rosendal

Svanen är en mycket välkänd miljömärkning i Sverige

Fördelen med att bygga sina bostadsprojekt med Svanenmärkning är att Svanen är en mycket välkänd miljömärkning i slutkundens medvetande, cirka 96% av Sveriges befolkning känner till Svanen som ett trovärdigt miljömärke. Utmaningen i att bygga ett Svanenprojekt är att det råder hårda krav på vilka kemikalier och byggprodukter som får användas. Det blir i sig en utmaning för entreprenören att uppfylla. Det är också därför som rollen som Svanensamordnare är så viktig. Någon som kan stötta och leta fram lösningar till entreprenören för att underlätta deras arbete. Och det är precis det vi gör för ByggPartner.

Svanen ställer höga krav på energi, dagsljus samt material- och kemiska produkter

Markus Eriksson, som har rollen som Svanensamordnare, har även hjälpt till att granska energi- och dagsljuskraven som också är en viktig del för att uppfylla kraven som Svanen ställer. En annan stor och viktig uppgift är att se till att projektet uppfyller Svanens hårda krav på material och kemiska produkter.

När man bygger enligt Svanen blir det ett kvitto för byggherrens kunder att byggnaden har en låg energianvändning med en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Svanen ställer krav på energianvändning, vilka kemiska produkter som används samt beaktar byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Jag är mycket nöjd med mitt samarbete med Raksystems. Det är ett resursstarkt och kompetent företag som håller hög servicenivå i sina leveranser. Och för mig är hjälpen värdefull som jag får nu i och med vårt samarbete för Svanenmärkningen. Jag rekommenderar därför gärna andra att anlita Raksystems i sina projekt” – Markus Spångberg, Byggpartner

Markus Eriksson, Raksystems Dry-IT

ByggPartner är en duktig entreprenör med höga ambitioner. Det är därför kul att arbeta med dem. Medvetna kunder som har ett driv och stor ambition gör samarbetet helt klart enklare i rollen jag har som Svanensamordnare” – Markus Eriksson, Raksystems

Arbetet fortsätter med kontinuerliga miljöronder

Nu när vi går in i produktionsfasen fortsätter Raksystems uppdrag med kontinuerliga miljöronder och så kallade ”stickprover” på produktvalen tillsammans med vår kund. Svanens egen organisation säkerställer också med hjälp av egna kontroller på plats. Så det är full fokus på att rätt och miljövänliga material används för att slutprodukten skall bli godkänd och Svanenmärkt.

Kvarteret E beräknas stå inflyttningsklart sommar 2022.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp