Svanen

Svanensamordnare

Raksystems i samarbete med ByggPartner som Svanensamordnare i bostadsprojekt

Raksystems fungerar som Svanensamordnare för kvarteret E som ByggPartner bygger i i Rosendal, Uppsala. Byggnaden består av totalt 146 hyresrätter.

Kort om projektet

  • Kund: ByggPartner
  • Plats: Uppsala
  • Arbetet inleddes: 2020
  • Pojektet står inflyttningsklart: våren 2023

Raksystems säkerställer att projektet följer Svanenmärkningens krav

Raksystems har varit delaktiga i ByggPartner bostadsprojekt kvarteret E. Kvarteret E består av 146 st hyresrätter som byggs åt beställaren Åke Sundvall AB. När byggnaden står klar kommer den vara i en putsbeklädd beige fasad med balkonger. Raksystems kom in i projektet mitt under projekteringsfasen för att hjälpa till med att säkerställa att projektet följer Svanens krav. Läs mer om Svanenmärkning här.

Byggpartner
Raksystems hjälper ByggPartner med Svanenmärkning av hyresrätter i Rosendal

Svanen är en mycket välkänd miljömärkning i Sverige

Fördelen med att bygga sina bostadsprojekt med Svanenmärkning är att Svanen är en mycket välkänd miljömärkning i slutkundens medvetande, cirka 96% av Sveriges befolkning känner till Svanen som ett trovärdigt miljömärke. Utmaningen i att bygga ett Svanenprojekt är att det råder hårda krav på vilka kemikalier och byggprodukter som får användas. Det blir i sig en utmaning för entreprenören att uppfylla. Det är också därför som rollen som Svanensamordnare är så viktig. Någon som kan stötta och leta fram lösningar till entreprenören för att underlätta deras arbete. Och det är precis det vi gör för ByggPartner.

Svanen ställer höga krav på energi, dagsljus samt material- och kemiska produkter

Raksystems som har haft rollen som Svanensamordnare, har även hjälpt till att granska energi- och dagsljuskraven som också är en viktig del för att uppfylla kraven som Svanen ställer. En annan stor och viktig uppgift är att se till att projektet uppfyller Svanens hårda krav på material och kemiska produkter.

När man bygger enligt Svanen blir det ett kvitto för byggherrens kunder att byggnaden har en låg energianvändning med en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Svanen ställer krav på energianvändning, vilka kemiska produkter som används samt beaktar byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Jag är mycket nöjd med mitt samarbete med Raksystems. Det är ett resursstarkt och kompetent företag som håller hög servicenivå i sina leveranser. Och för mig är hjälpen värdefull som jag får nu i och med vårt samarbete för Svanenmärkningen. Jag rekommenderar därför gärna andra att anlita Raksystems i sina projekt” – Markus Spångberg, Byggpartner

ByggPartner är en duktig entreprenör med höga ambitioner. Det är därför kul att arbeta med dem. Medvetna kunder som har ett driv och stor ambition gör samarbetet helt klart enklare i rollen som Svanensamordnare” – Raksystems

Arbetet fortsatte med miljöronder

När vi gick in i produktionsfasen fortsatte vårt samarbete med att Raksystems utförde kontinuerliga miljöronder och så kallade ”stickprover” på produktvalen tillsammans med vår kund. Svanens egen organisation säkerställer också med hjälp av egna kontroller på plats. Så det har varit full fokus på att rätt och miljövänliga material använts för att slutprodukten skulle bli godkänd och Svanenmärkt.

Kvarteret E står inflyttningsklart vår 2023.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp