Termografering Befintlig byggnad
TERMOGRAFERING I BEFINTLIG BYGGNAD

TERMOGRAFERING HITTAR ISOLERBRISTER OCH LUFTLÄCKAGE

Termografering innebär att vi med hjälp av värmekameror lokaliserar isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal.

Termografering i befintlig byggnad

Termografering har fler användningsområden

Raksystems utför termografering enligt SS-EN 13187. Med hjälp av termografering hittar vi luftläckage, köldbryggor och brister i isolering i klimatskalet. Ett bristfälligt klimatskal kan leda till förhöjd energianvändning, påverka den termiska komforten negativt och dessutom utgöra en risk för fuktskador.

  • Luftläckage och andra otätheter.
  • Värmeläckage och köldbryggor.
  • Fukt och fuktskador.

Fördelar med termografering

Termografering görs i huvudsak enligt standard SS-EN 13187 och resulterar i att termogram upprättas vilka därefter analyseras.  Raksystems innehar Certifierade termograförer för både Nivå 1 och 2. Vi har även mångårig erfarenhet av byggtermografering. Det finns flera fördelar med tjänsten. Bland annat är processen beröringsfri och därmed säker. Termograferingen ser det ögat inte ser.

Värmekamera

Raksystems termografering:

Vi utför ofta termografering i samband med lufttäthetsprovning. Vi inleder med att läsa in alla nödvändiga handlingar. Våra konsulter utför termografering i byggnaden, samtidigt som byggnadens sätts i invändigt undertryck. Termograferingen lyfter fram eventuella läckage, fukt och fuktskador. Termografering utförs i första hand vintertid, eftersom man behöver temperaturskillnader över klimatskalet för att hitta brister i isolering och köldbryggor.

Resultatet från termograferingen redovisar vi i en omfattande rapport. I rapporten finns en utförlig beskrivning av uppdraget, bilder och kommentarer angående eventuella brister, samt markerade ritningar där vi visar var i byggnaden vi utfört termograferingen. Rapporten innehåller bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer om termiskt inomhusklimat

Kontakta oss gärna för mer information