Tips och råd Miljöbyggnad iDrift

Raksystems tips och råd inför Miljöbyggnad iDrift-certifiering

Här ger vi dig våra tips och råd för att lyckas i certifieringsarbetet av befintliga fastigheter.

Guide Miljöbyggnad iDrift

Ladda ner guiden

Raksystems tips och råd inför Miljöbyggnad iDrift

Certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom inventering, optimering och certifiering av byggnader i drift. Vi på Raksystems vill med vår långa erfarenhet och kompetens inom befintliga byggnader hjälpa dig när du står inför uppgiften att certifiera en eller flera byggnader.

En smidig väg till certifiering med Miljöbyggnad iDrift

Raksystems guide med tips och råd inför Miljöbyggnad iDrift är tänkt som ett stöd för dig som funderar på att certifiera din byggnad med Miljöbyggnad iDrift. Guiden är ett hjälpmedel som tydligt förklarar varför du ska välja just Miljöbyggnad iDrift som certifieringssystem. Vi lyfter bland annat fram fördelarna med systemet, hur du bör förbereda din organisation samt hur snabbt du kan se ROI (Return on Investement) på certifieringen.

Varför välja Miljöbyggnad iDrift?

Det finns flera etablerade miljöcertifieringssystem på marknaden. Alla har sina fördelar och unika egenskaper. Fördelen med Miljöbyggnad iDrift är att systemet är framtaget för svensk förvaltningspraxis. Därför är systemet lätt för användaren att ta till sig. Verktyget är enkelt att förstå sig på och det går snabbt att bedöma vilka åtgärder och optimeringar som ger mest nytta. Raksystems medverkade i det första Miljöbyggnad iDrift-cerifieringsprojektet tillsammans med SGBC och har en god insikt i systemet. Vi känner väl till och har erfarenhet av att arbeta med alla de indikatorer som beaktas.

Hur förbereder du din organisation för certifiering?

En miljöcertifiering kräver engagemang och kunskap om såväl byggnaden som själva certifieringssystemet. Med hjälp av våra miljösamordnare kan ni erhålla sakkunnigstöd hela vägen för att garantera att samtliga val och optimeringar ger långsiktig nytta. Det finns även skäl att skapa en tydlig organisation inför certifieringen. Ladda ner guiden för mer utförlig beskrivning.

Hur snabbt kan en investeringen återbetala sig med en Miljöbyggnad iDrift certifiering?

Hur snabbt en Miljöbyggnad iDrift-certifiering betalar tillbaka sig beror på ett antal faktorer. En byggnad där endast få åtgärder behöver göras kan betala tillbaka sig på under ett år. Byggnader som kräver fler insatser och åtgärder ger en något längre återbetalningstid. Oavsett hur stora optimeringarna är, blir minskad finansieringskostnad ett av de största ekonomiska skälen till att välja att Miljöbyggnad iDrift certifiera sitt fastighetsbestånd. I vår guide finns en ROI-kalkyl där du kan se exempel på det faktiska värdet av en certifiering.

Ladda ner guiden och läs mer

I vår guide får du praktiska tips och råd som hjälper dig på vägen till certifiering. Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret och tveka inte att kontakta oss för att få hjälp och råd på vägen.