Välkommen till oss

Raksystems

Varmt välkommen in i teamet!
Vi är glada att du är här!

Örjan Kjellström
Hej och varmt välkommen!

Vanliga frågor & svar

Här finner du svar på några av de frågor som vi genom åren fått erfara är de vanligaste frågorna när vi blir fler i Raksystems. Undrar du över något som inte står att finna här eller har du något annat som du vill prata om, slå oss gärna en signal!

– Örjan Kjellström, VD Raksystems Sverige

 

Kontaktuppgifter Raksystems

Vad innebär denna fusion?

Aquademica har köpts av Raksystems Group. Ägarna i Aquademica stannar kvar i verksamheten och fortsätter sitt dagliga operativa arbete som tidigare. 


Varför har man sålt företaget? 
 

Redan vid det första introduktionsmötet, när Raksystems beskrev sin vision och värderingar, uppstod ett starkt intresse av att ta del av denna spännande resa. För att utveckla verksamheten vidare och ta större kliv in i en bredare marknad med fler möjligheter för företaget och samtliga medarbetare blev beslutet ett lätt att fatta då erbjudandet att bli del av denna etablerade och starka grupp presenterades. 

Med alla de positiva synergieffekter som denna sammanslagning medför, får Aquademica nu tillsammans med Raksystems en ännu ljusare och säkrare framtid. Framför allt skapar vi nu en helt annan typ av trygghet med bättre förutsättningar till individuell utveckling för alla våra medarbetare. 


Kommer det bli några personalförändringar i samband med fusionen?
 

Samtliga medarbetare kommer arbeta kvar som tidigare och det kommer inte ske några personalförändringar i samband med fusionen. 

Raksystems har en tydlig och skarp vision om att bli ett marknadsledande företag inom hållbara fastighetstjänster i Europa och med detta i sikte krävs ett starkt team. Aquademicas medarbetare utgör nu och framöver en del av detta oerhört viktiga team som för bolaget framåt.  


Vilka andra bolag har
Raksystems Sverige förvärvat?
 

Raksystems strategi har länge baserats på organisk tillväxt via rekrytering i kombination med väl genomtänkta företagsförvärv och vi har sedan 2016 förvärvat flera bolag både i Finland och Sverige. Vi påbörjade vår expansion i Sverige 2019:  

2019 Dry-IT – Experter inom hållbarhetstjänster som fukt, energi och miljö i Stockholm, Malmö och Göteborg
2020 Projektledarhuset – Projektledartjänster i främst Stockholm
2020 Independia – Husbesiktning & försäkringslösningar till privatkunder risktäckande
2020 Byggkonsultgruppen – Teknisk byggbesiktningstjänster och byggrådgivning i Stockholm 

2020 Monomeet – Hållbarhetstjänster inom fukt i Göteborg
2020 QB3 – Projektledartjänster i Malmö 

Med Aquademica är vi nu ett företag med närmare 730 experter i Norden. Raksystems Group växer starkt och har i sikte en fortsatt expansion ut på den europeiska marknaden.  

Trots många förvärv och därför också många bolag som går samman så har vi alltid varit och känner oss fortfarande som ett familjeföretag, även om vi juridiskt sett inte kan klassas som ett sådant. Våra medarbetare är vårt prioriterade värde och vi ser vår grupp som en stort företag med ett litet bolags själ och hjärta. 

Vad kommer nu hända med våra tidigare ägare i samband med fusionen? 

Björn Harling och Jan Andtback kommer fortsätta i sina befintliga roller som tidigare. 

Hur kommer företagsförvärvet att påverka mig och min roll?

Aquademica kommer att verka som dotterbolag till Raksystems AB. När ett företag eller en del av ett företag säljs överlåts verksamhet i sin helhet. Aquademicas medarbetare kommer därför att ingå I Raksystemskoncernen med samma anställningsförhållanden som tidigare enligt befintliga avtal. Det innebär bland annat att anställningsavtalets startdatum inte ändras och exempelvis intjänad semester bibehålls.

Kommer min lön och mina förmåner att förändras? 

Lön och andra förmåner kommer också att förbli oförändrade.

Kommer min titel och arbetsroll att förändras? 

Arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna kvarstår och fortsätter som tidigare. Förvärvet kommer däremot att kunna tillföra nya kunder och expansionsmöjligheter för Aquademicas tjänster, vilket i sin tur kan skapa nya intressanta samarbeten och karriärmöjligheter inom Raksystems Group, för de som är intresserade av det. 

Hur kommer förvärvet att påverka orgnisationen?

Tills vidare kommer Aquademica att fortsätta fungera som tidigare.

Kommer jag få en ny chef?

Rapporteringslinjerna förblir desamma. Vi vill givetvis hålla möjligheterna öppna för en positiv utveckling som kan komma att ske när vi lär känna varandra, våra kunder och våra respektive tjänster bättre. 

Kommer jag fortsätta arbeta med mina kollegor och i mitt nuvarande team? 

JA! Alla dina tidigare kollegor kvarstå, och ditt team förblir oförändrat. Däremot vill vi påpeka att du kommer få en mängd nya kollegor från väldigt olika bakgrunder och erfarenheter. En del har varit med från start och många har tillkommit på just samma sätt som Aquademica och har därför också erfarenhet av just den fas ni befinner er i just idag.  Även när företaget växer arbetar vi hårt och nära tillsammans för att kunna hålla fast vid känslan av ett litet och familjärt företag. Vår organisation är väldigt platt och det är så vi vill fortsätta att vara. 

Vart kommer vårt kontor vara i framtiden?

Aquademicas medarbetare kommer fortsätta att verka utifrån samma kontor och adress som tidigare, någon flytt är inte aktuell. 

Kommer Aquademica byta namn och logo?

Aquademica kommer fortsätta verka som ett dotterbolag till Raksystems under befintligt organisationsnummer. Själva varumärkesarbetet kommer pågå i etapper med start 2023 i samarbete med Aquademicas medarbetare och kunder. Att tillhöra Raksystems Group återspeglas för närvarande på väldigt olika sätt i våra dotterbolags kommunikation, beroende på i vilket stadium verksamheten befinner sig i. 

Hur kommer fusionen påverka våra befintliga kunder?

Fusionen kommer inte påverka Aquademicas befintliga kunder utan samarbetet fortsätter som vanligt med tidigare välkända konsulter. Varumärkesutvecklingen kommer ske gradvis under 2023 i samråd med ledning på Aquademica. 

När kommer vi få träffa Raksystems medarbetare från Finland? 

Vi har ännu inget sådant event inplanerat men det vore trevligt att kunna ses över Teams så snart som möjligt. 

Om det uppstår eventuella frågor nu kring denna fusion vem kan jag då kontakta? 

Du är givetvis varmt välkommen att kontakta din närmsta chef för mer information och sedan kan du alltid kontakta Per Claesson, HR Chef Sverige.  

Kvinna och man i soffa

Vad är Raksystems mål och värderingar?

Allt vi gör bygger på en gemensam värdegrund. I centrum för våra värderingar har vi vårt blå hjärta som står för nöjda kunder och engagerade medarbetare. Vi vill alltid överträffa våra kunders förväntningar med vårt arbete. Våra företagsvärderingar är välmående medarbetare, bäst service och en engagerad attityd. 

  • Välmående medarbetare: Hörnstenarna för våra medarbetares välmående är ömsesidig uppskattning och respekt för varandra. För att vi som lag skall lyckas måste vi göra rätt mot varandra. Vi hjälper alltid en kollega när han eller hon behöver hjälp. 
  • Bäst Service: Vi vill ge våra kunder den bästa servicen utan att kompromissa med kvalitet och opartiskhet. En nöjd kund motiverar oss att alltid göra vårt bästa. Vi besvarar kundförfrågningar direkt och sköter arbetet från början till slut på ett exemplariskt och professionellt sätt. 
  • Engagerad Attityd: Vi arbetar motiverat, proaktivt och energifyllt. Vi smider medan järnet är varmt – vi gör det lite bättre än vad kunden förväntat sig av oss. Vi är effektiva och överträffar gärna våra förväntningar på månadsbasis. 

Vårt mål är att vara Bäst i Norden – varje dag! 

Vår verksamhet bygger på att skapa och bevara sunda fastigheter i en hållbar miljö. Våra experter vägleder fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer att fatta bra och hållbara beslut genom fastighetens hela livslängd. 

Vårt mål är att minska fastighetens miljöpåverkan för kommande generationer. Med sunda fastigheter avser vi byggnader med hälsosamma och säkra inomhusmiljöer samt ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten från vår affär är människan; våra medarbetare, våra kunder och alla brukare, och samhället i stort. 

Lära känna bolaget lite extra