Vasakronan tecknar ramavtal med Raksystems

Vasakronan och Raksystems förlänger sitt tidigare avtalssamarbete genom att teckna ramavtal till 2023

Raksystems och Vasakronan har tecknat ramavtal avseende konsulttjänster inom fukt, energi och miljö.

”Konsulter och konsulttjänster spelar en viktig roll för Vasakronan eftersom de bidrar till utvändig och invändig gestaltning och utformning samt energieffektivisering, bra inneklimat i Vasakronans fastigheter.”

Vårt gemensamma ramavtal började gälla mitten av april 2021 och sträcker sig fram till och med sista december 2023. Samarbetsavtalet omfattar samtliga Raksystems Dry-IT ABs tjänster inom områdena fukt, energi och miljö och är tecknat med region Uppsala och Stockholm.

Det är med stor glädje och entusiasm som vi på Raksystems ser fram emot vårt gemensamma hållbarhetsarbete tillsammans med Vasakronan.

Här kan du läsa mer om våra tjänster för nybyggnad>>

Här kan du läsa mer om våra tjänster för befintliga byggnader>>

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp