Raksystems Dry-IT Jan Havik

VD har ordet

Nu siktar vi mot att nå satta miljömål. Tillsammans i Raksystems Group och med våra kunder gör vi det möjligt.

Välmående miljö, byggnader, människor – Bäst i Norden, varje dag!

Sedan Raksystems startade sin verksamhet i Sverige, under dåvarande varumärket Dry-IT (etablerat 1999), och senare även utökade med Projektledarhuset (etablerat 2005), har hållbarhet fortsatt att vara en allt mer central roll i bygg- och fastighetsbranschen, och idag genomsyrar frågan hela samhället. Med framsynthet, mod och ett målinriktat arbete har Raksystems tagit utmaningarna på allvar, och bidrar till att öka kunskapen i branschen och förflytta gränserna framåt. Mot hållbarare fastighetsförvaltning och byggande, med innovativa metoder och lösningar. Genom att aktivt driva och samordna alla delar optimalt på resan mot önskat resultat.

Raksystems, med moderbolag i Helsingfors och kontor på ytterligare 16 orter i Finland samt fyra orter i Sverige hittills, tar ytterligare kliv i vår satsning om ett hållbart samhälle och det tillsammans i Raksystems Group. Vi levererar tjänster inom fler områden än någonsin tidigare – som både är värdeskapande och till fördel för miljön – och vi har tillgång till ännu mer och bredare kompetens för att stötta alla våra kunder. Nu tar vi fart och blir Nordens ledande aktör för välmående fastigheter och med siktet att vara bäst i Norden – varje dag!

Vi har under två decennier fortsatt att utveckla bygg- och fastighetsbranschen som rådgivande konsulter med ett helhetsgrepp inom Nybyggnad och Befintliga byggnader. Under samma tid har vi själva utvecklats tillsammans med våra kunder över hela landet. Just en nära samverkan mellan oss och våra kunder, med nyfikenhet och engagemang, där vi hela tiden lär av varandra och av de gemensamma resultaten – det är en del av vår framgång. Det har varit en spännande och föränderlig resa där vi har sett kraven kontinuerligt anpassas till den verklighet vi lever i och den framtid vi önskar.

Under tiden har även en handfull värdeskapande miljöcertifieringssystem etablerats för nya eller befintliga byggnader och för organisationers verksamheter eller arbetsplatser, och Sverige har tagit en tätposition med högt uppsatta miljömål där vi till exempel ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Raksystems är i högsta grad delaktiga i att göra visionerna till verklighet. Det är en sann utmaning och det är precis den typen av utmaningar som driver oss att bli bättre.

Jag är stolt över vad Raksystems samspelta team åstadkommer dagligen. Den kompetens och det engagemang som finns under ett och samma tak är unikt. Det gör mig stolt och skänker glädje på jobbet varje dag. Lika stolt och tacksam är jag över förtroendet som våra kunder ger oss – i en alltjämt ökande omfattning dessutom.

Nu ser jag fram emot att fortsätta vara med och bidra till en positiv utveckling i branschen och se hur vi i gemensamt engagemang med våra kunder bygger det hållbara samhället. Bara en så viktig fråga som att begränsa klimatförändringarna, det löser inte politikerna på egen hand. Där har vi som ledande aktör och visionär ett ansvar att hjälpa till – för att omvandla en befarad springnota till en vinstlott för alla. Tillsammans med våra kunder ökar vi i Raksystems möjligheterna för att lyckas.

Jan Havik, VD för Raksystems Dry-IT

Raksystems_service_Stockholm_hero