Vindsrenovering

Vindsrenovering i Brf Roslagen

Ombyggnad av råvind och försäljning av nybyggda vindsvåningar för Brf Roslagen

I Stockholms innerstad så hade föreningen Brf Roslagen en råvind som de beslutat att göra om till lägenheter.

I nära samarbete med styrelsen projektledde vi ombyggnationen av råvinden till attraktiva vindsvåningar. Husets befintliga hiss förlängdes även upp för att tillgänglighetsanpassa de nya lägenheterna i huset.

Utöver dessa arbeten renoverades också yttertaken med ny bandtäckt plåt samt andra vinds- och källarlokaler revs ut för att etablera nya lägenhetsförråd.

Projektledning, kontrollansvar och entreprenadbesiktning ingick i uppdraget

Vi anlitades i ett tidigt skede och upprättade förfrågningsunderlag samt svarade för upphandling av entreprenör.

Under produktionen ledde vi byggmöten där vi utförde ekonomisk kontroll och protokollförde projektets gång och uppgörelser.

Vid projektets slutförande genomfördes slutbesiktningar med tillhörande besiktningsutlåtanden och hjälpte till vid försäljningen av lägenheterna. Under hela processen jobbade vi nära styrelsen för att vara behjälpliga med att fortlöpande delge information om projektets utveckling till boende och övriga hyresgäster.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp