World Green Building Week

World Green Building Week (WGBW) är en internationell årlig temavecka där man fokuserar på hållbar miljö. I år arrangeras veckan mellan 21 -27 september 2020 och Raksystems deltar på många sätt. Raksystems vill vara med och uppmärksamma och informera kunderna om viktiga frågor som berör hållbarhet och ansvar. Det är nämligen byggnader som för närvarande står för merparten av världens totala energiförbrukning och samtidigt även för en tredjedel av koldioxidutsläppen. I år fokuseras denna kampanjvecka på koldioxidfria byggnader. Raksystems arrangerar olika webinarier där de bl.a. berättar mer om hur man beräknar fastigheters koldioxidavtryck samt om vikten av miljöcertifiering.

Här kan du läsa mer om miljöcertifieringar.

Dry-IT ingår sedan 2019 i Raksystems-koncernen och januari 2021 byter vi namn till Raksystems.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp