handslag

Ytterligare samarbetsavtal tecknat med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Sedan tidigare har Raksystems ett samarbetsavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter för rollen som miljösamordnare.

Vi är stolta och glada att presentera vårt utökade förtroende hos Uppsala Kommun Skolfastigheter AB i samband med det avtal Raksystems har tecknat gällande Fuktsakkunnig, RBK mätningar och Lufttäthetsprovningar.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB är dotterbolag inom Stadshuskoncernen vilken ägs av Uppsala kommun. Skolfastigheters verksamhet är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Denna upphandling som nu tecknats avtal för avser ramavtal för tekniska konsulter avseende Fukt, inomhusmiljö, miljöinventering bygg samt luftkvalité utomhus. Avropade uppdrag omfattar konsultuppdrag för mindre, medelstora och stora projekt, totalentreprenader (ABT 06) och utförandeentreprenader (AB 04) av nyproduktions, underhålls- och ombyggnadskaraktär samt vid misstänkt byggnadsrelaterad ohälsa.

Avtalet gäller från och med 2021-12-01 till och med 2023-11-30 med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp