RAKSYSTEMS

VÄLMÅENDE BYGGNADER, MÄNNISKOR OCH MILJÖ

STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ – UPPSALA

BuildingResilience

Byggnader står för 38% av dom globala energi-relaterade co2-utsläppen och 50% av utvunna material. 4 miljarder människor riskerar att bli utsatta av klimatrisker och 91% av världens befolkning bor i områden med luftföroreningar.

För att minska de miljömässiga, sociala och ekonomiska klyftorna och skydda vår planet, människor och ekonomier måste vi anamma en helhetssyn på hållbarhet. Vi måste arbeta för systemförändringar som ger hållbara lösningar på klimatförändringar, förbättrar människors hälsa och rättvisa och driver en cirkulär, regenererande ekonomi.

Kontakta oss gärna för mer information