Raksystems

INDEPENDIA, NU EN DEL AV RAKSYSTEMS GROUP

Med många år i branschen kommer Independia in och stärker Raksystems marknad mot privatpersoner

PRIVAT

Vi hjälper dig till en trygg och smidig husaffär

Med unika besiktnings- och försäkringspaket, personlig service och flexibilitet ser vi till att ge dig som köpare eller säljare av en bostad en bra grund och förståelse kring bostadens skick.

FÖRETAG & MYNDIGHET

Experter inom projektledning, miljöcertifieringar, besiktningar och hållbarhetstjänster

Med våra konsulttjänster hjälper vi kunderna i projekt för nybyggnad, befintliga byggnader och i arbetet för en hållbar stadsutveckling.

Välmående fastigheter, människor och en välmående miljö

Med över trettio års erfarenhet i branschen hjälper vi till att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för dig och din fastighet där vi utgår från dina behov.

Kontakta oss gärna för mer information