kvinnor och mmän i ett mötesrum
Nu byter Projektledarhuset namn

Projektledarhuset blir Raksystems

Vi erbjuder projektledning till kommersiella & offentliga projekt och samarbetar med marknadens ledande aktörer, våra kunder, som bland annat är fastighetsägare, entreprenörer och föreningar.

 

Läs mer
Läppstiftet i Göteborg
Raksystems

Vi arbetar för välmående byggnader, människor & miljö

Detta arbete gör vi med målsättningen att vara Nordens bästa – varje dag!

Raksystems företagsbyggnad
FÖRETAG & MYNDIGHET

Experter inom projektledning, miljöcertifieringar, besiktningar och hållbarhetstjänster

Med våra konsulttjänster hjälper vi kunderna i projekt för nybyggnad, befintliga byggnader och i arbetet för en hållbar stadsutveckling.

Välmående fastigheter, människor och en välmående miljö

Med över trettio års erfarenhet i branschen hjälper vi till att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för dig och din fastighet där vi utgår från dina behov.

Kontakta oss gärna för mer information