Miljöledning Företag & Myndigheter
MILJÖLEDNING

Miljöledning – styrning för ett hållbart samhälle

Vi erbjuder miljöledning för alla skeden i ett projekt, från planering och projektering till produktion och förvaltning. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete ger vi kunden möjlighet att uppnå satta miljömål och strategier, minimera projektets miljöpåverkan, samt bidrar till ett hållbarare samhälle. 

Solpaneler
miljöledning

Miljö- och hållbarhetsarbete i fokus

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en del av vår vardag något alla behöver arbeta med. Därför är tydliga strategier och arbetssätt för miljöarbetet en viktig faktor för att lyckas. I projektledningen är det viktigt att miljöledning ingår redan i tidiga skeden för att säkerställa att frågorna hanteras, det är även mer kostnadseffektivt att de behandlas tidigt.

Inom miljöledning erbjuder vi bland annat:

  • Miljöprogram och miljöplaner
  • Strukturer för miljöarbetet 
  • Materialvalsbedömningar 
  • Kontroll och uppföljning genom projektets alla faser 
  • Revisioner 
  • Miljösamordning
  • Miljöutredningar 
  • Miljöcertifieringar
  • Dagsljusberäkningar
  • Miljöutbildningar 
Fler hållbarhetstjänster
Miljöcertifieringar - hållbarhetstjänster

Miljöledning med kundens behov i centrum

Hälsosammare miljöer och ofta kostnadseffektiva besparingar

Vi arbetar alltid utifrån kundens behov och det skede projektet befinner sig i. Vårt arbetssätt bygger på att lyssna in, analysera och anpassa uppdraget utifrån kunden och det unika projektet. Vid behov tar vi fram struktur och den dokumentation som behövs. Våra kunder består av offentliga och kommersiella uppdragsgivare (t.ex. byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer). Oavsett var kunden befinner sig på sin hållbarhetsresa kan vi hjälpa dem att nå dit de vill.

 

Här kan du läsa om uppdrag som vi är stolta över:  
Miljöledning med kundens behov i centrum
Våra medarbetare

Medarbetarnas engagemang är vår styrka

Våra medarbetares kompetens inom miljöområdet är stor och utvecklas kontinuerligt. Genom olika bakgrund och erfarenheter kompletterar vi miljöledare varandra, samt bidrar med olika perspektiv vilket är en av våra styrkor. 

Vi drivs av ett genuint intresse och engagemang för hållbar förvaltning och byggande. Vi har certifierade Miljöbyggnadssamordnare, BREEAM Advisory Proffesional (AP), BREEAM assessor, BREEAM- In Use assessorer och Svanensamordnare. 

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta gärna oss för mer information