Besiktning
SÄKERSTÄLL ENTREPRENADEN

ENTREPRENAD- BESIKTNING BRF

Vi ser till att entreprenaden är uppförd enligt avtal och enligt myndigheters krav.

Det här innebär en entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning innebär att en av våra besiktningsmän granskar så att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och enlighet rådande branschregler. Med hjälp av entreprenadbesiktning kan eventuella fel och brister åtgärdas i god tid. Entreprenadbesiktning bedömer hur kontraktsenlig en entreprenad de facto är. Därför behöver besiktningsmannen kunskap inom flera områden.

Energieffektiviserande åtgärder

Granska byggnaden med entreprenadbesiktning

Fördelar med att låta utföra en entreprenadbesiktning:

  • Säkerställer att byggnaden uppfyller branschstandarder och regler.
  • Granskar att avtalet med beställaren är uppfyllt.
  • Ger möjlighet att åtgärda fel och brister i god tid innan de blir för kostsamma.

Säkerställ byggprojektets framfart med entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning lyfter fram eventuella fel och brister och ger möjlighet att åtgärda dessa i god tid. För en bostadsrättsförening finns det stora skäl att låta utföra en entreprenadbesiktning för att kontrollera att entreprenaden följer det som avtalats. Detta blir en stor trygghet för en bostadsrättsföreningen då stora renoveringar och ombyggnationer ska utföras.

Vi håller och genomför garantibesiktningar

Har man köpt ett nybyggt hus eller drivit igenom en stor ombyggnation har man ofta garantier på arbetet, produkterna och materialen. Innan dessa går ut är det bra att få en oberoende genomgång av berörda delarna av huset så man kan fånga upp de garantiärenden man har rätt att få åtgärdade av byggaren. Vi hjälper dig gärna utföra de vanliga 2-, 5- och 10-årsbesiktningar i projekt som vi är delaktiga i.

Entreprenadbesiktning

Granska projektet under resans gång eller med slutbesiktning

Vi kan utföra entreprenadbesiktning före, under och efter att entreprenaden är färdigställd. Vilka typer av besiktningar som behöver utföras beror på vilken typ av byggnation det handlar om. I större projekt utför vi ofta fortlöpande besiktningar med kontinuerliga kontroller.

Är projektet mindre kan det räcka med en slutbesiktning innan bygget lämnas över till beställaren i slutskedet av projektet.

Läs mer om besiktning

Kontakta oss gärna för mer information