ENTREPRENADBESIKTNING

SÄKERSTÄLL ENTREPRENADEN MED ENTREPRENADBESIKTNING

En entreprenadbesiktning kontrollerar att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet och enligt myndigheters krav och branschregler.

Offertförfrågan
Energieffektiviserande åtgärder

Granska byggnaden med entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning innebär att en besiktningsman granskar att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och enligt rådande branschregler. Med hjälp av entreprenadbesiktning kan eventuella fel och brister åtgärdas i god tid. Entreprenadbesiktning bedömer hur kontraktsenlig en entreprenad de facto är. Därför behöver besiktningsmannen kunskap inom flera områden.

Fördelar med att låta utföra en entreprenadbesiktning:

  • Säkerställer att byggnaden uppfyller branschstandarder och regler.
  • Granskar att avtalet med beställaren är uppfyllt.
  • Ger möjlighet att åtgärda fel och brister i god tid innan de blir för kostsamma.

Säkerställ byggprojektets framfart med entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning lyfter fram eventuella fel och brister och ger möjlighet att åtgärda dessa i god tid. För en bostadsrättsförening finns det stora skäl att låta utföra en entreprenadbesiktning för att kontrollera att entreprenaden följer det som avtalats. Detta blir en stor trygghet för en bostadsrättsföreningen då stora renoveringar och ombyggnationer ska utföras.

Entreprenadbesiktning

Utför entreprenadbesiktning under projektets gång

Vi kan utföra entreprenadbesiktning före, under och efter att entreprenaden är färdigställd. Vilka typer av besiktningar som behöver utföras beror på vilken typ av byggnation det handlar om. I större projekt utför vi ofta fortlöpande besiktningar med kontinuerliga kontroller.

Läs mer om besiktning

Kontakta oss gärna för mer information