BREEAM-SE

BREEAM-SE VÄRLDENS MEST SPRIDDA MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM

BREEAM-SE är världens ledande metod för hållbarhetsbedömning av infrastruktur och byggnader.

Offertförfrågan
BREEAM-SE

Höjer byggnadens prestanda

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är världens ledande metod för att bedöma byggnader och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv. Den internationella certifieringen har en egen svensk standard, BREEAM-SE. Systemet är ett av de äldsta certifieringssystemen med över 500 000 certifierade byggnader i över 70 länder. Några fördelar med certifieringen:

  • De hårda kraven skapar fastigheter som bidrar till en bättre miljö.
  • Granskar byggnadens prestanda över tid.
  • Hjälper skydda naturresurser.
  • Förbättrar välbefinnandet för dem som bor och verkar i byggnaden.

Certifiera ditt nybyggnadsprojekt med BREEAM

Certifieringen hanteras av Swedish Green Building Council och används för att certifiera nyproducerade byggnader. BREEAM bedömer byggnadens miljöprestanda inom ett antal olika områden. För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden uppnått. Endast en licenserad BREEAM-SE-Assessor kan utföra certifieringen. Assessorn fungerar med andra ord som revisor och granskare av hela BREEAM-projektet. Denne granskar ansökan i sin helhet och sammanställer därefter en redovisningsrapport. Rapporten ligger sedan till grund för certifieringen.

För befintliga byggnader finns även certifieringssystemet BREEAM In-Use. Systemet ger underlag för lägre förvaltningskostnader och förbättrad prestanda. Läs mer om BREEAM In-Use här.

BREEAM

Raksystems samordnar och certifierar ditt projekt

Raksystems kan både ordna samordningen i BREEAM-SE med våra Advisory Professionals (AP) och sköta certifieringen med våra BREEAM-SE Assessors. En BREEAM-SE AP ger expertråd till projekteringsgruppen i projekt. Bedömningsprocessen för BREEAM är indelad i ett antal olika kategorier som ses som relevanta för att mäta en byggnads miljöprestanda. En certifierad BREEAM Assessor bedömer din byggnad utifrån ledning, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, resurser, motståndskraft, markanvändning samt ekologi och förorening. Poängsystemet ger omedelbara utdata och ett rapporteringsverktyg som ger användaren möjlighet att spåra och förbättra prestanda.

Du kan certifiera din byggnad enligt BREEAM redan i projekteringsskedet. Då utfärdas ett preliminärt BREEAM-SE-betyg och ett preliminärt certifikat. När byggnaden står klar kan du sedan ansöka om ett slutgiltigt betyg och ett slutligt certifikat. Det är givetvis även möjligt att göra en fullständig bedömning av färdig byggnad.

Läs mer om miljöcertifieringar
Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information