Fuktkontroll

Behåll fukten på utsidan

Av de två miljoner villor vi har i Sverige idag har de flesta någon form av fuktpåverkan. Vi hjälper dig med en fuktkontroll.

En fuktkontroll kan minska risken för skador

Enligt Boverket har närmare 30 % av alla villor som är byggda på krypgrund synlig fuktpåverkan i krypgrunden. Fukt och mögel i krypgrunden är att betrakta som ett allvarligt problem då det är stor risk för att skadan påverkar boendemiljön då luften stiger från krypgrunden och upp till miljön som ni lever i. Även vindar drabbas av liknande problem men där är skadefrekvensen ännu större. Det uppskattas att närmare 70 % av alla vindar i Sverige har fuktpåverkan. Risken är större ju närmare kusten huset ligger.

Kontakta oss gärna för mer information