Raksystems ringar pa vatten
Upptäck skador i tid

Fuktkontroll

Fuktpåverkan på eller i en villa är nästintill oundvikligt. Vi hjälper dig med en fuktkontroll.

En fuktkontroll kan minska risken för skador

Enligt Boverket har närmare 30 % av alla villor som är byggda på krypgrund synlig fuktpåverkan i krypgrunden. Fukt och mögel i krypgrunden är att betrakta som ett allvarligt problem då det är stor risk för att skadan påverkar boendemiljön då luften stiger från krypgrunden och upp till miljön som ni lever i. Även vindar drabbas av liknande problem men där är skadefrekvensen ännu större. Det uppskattas att närmare 70 % av alla vindar i Sverige har fuktpåverkan. Risken är större ju närmare kusten huset ligger. Genom att låta göra en fuktkontroll kan du få hjälp att upptäcka eventuella problem innan de blivit för stora. Läs mer om inomhusmiljöutredningar här.

Symbol för besiktning
Man vid bord som håller i papper
Helhetslösning

Kombinera flera tjänster

När du låter utföra en fuktkontroll i din bostad kan dessa tjänster vara bra att kombinera och komplettera med.

Kontakta oss gärna för mer information