Exploateringsstöd
Exploateringsstöd

En projektledare i planprocessens arbete

Vi hjälper er att förhandla och komma framåt i detaljplanerärenden.

Barkarby

En exploateringsingenjörs vardag

När ett planbesked har erhållits startar arbetet med att ta fram förutsättningarna för en ny detaljplan. Vi förhandlar fram markanvisnings- och exploateringsavtal, sköter myndighetskontakter och bevakar fastighetsbildningsförrättningar. Vi förbereder ärenden för politisk beredning och ansvarar för budget- och tidplaner. Vi leder projektgrupper och handlar upp projekterande kompetenser.

Exploateringsstöd

Vi håller koll på tid, pengar och kvalitet

Vi hjälper dig att analysera förutsättningarna och göra rätt val. På så sätt kan man grundlägga ett lyckat projekt. Rätt beslut i tidigt skede bäddar för hållbara och lönsamma projekt.

Projektledarrollen i tidigt skede är bred och variera beroende på uppdrag och var i planprocessen man är.

 

Läs gärna mer om våra referensprojekt:

Kontakta oss gärna för mer information