Energideklaration bostadsrättsförening
Energideklaration

Granska bostadsrättsföreningens energianvändning

En energideklaration ger information om hur mycket energi som används i din bostadsrättsförening.

Energieffektivitet

Energideklaration för bostadsrättsföreningar

En energideklaration används främst vid förvärv eller uthyrning och är ett bra verktyg för att jämföra byggnaders faktiska energiförbrukning. Deklarationen ger möjlighet att minska bostadsrättsföreningens energianvändning och att arbeta proaktivt för en bättre inomhusmiljö. En genomförd energideklaration är giltig i tio år.

Därför bör bostadsrättsföreningar utföra energideklaration:

 • Kravet på energideklaration innefattar alla nya byggnader, alla byggnader med golvarea större än 250 kvm, alla byggnader som upplåts med nyttjanderätt och alla fastigheter som står inför förvärv.
 • Deklarationen är ett opartiskt och bra jämförelseverktyg vid förvärv.
 • Ger uppgifter om energiprestanda och energibesparingsmöjligheter.
 • Fastighetsägare som inte lämnar in energideklaration riskerar viten på 30 000 kronor och uppåt.
 • Energideklarationen kan ge information om åtgärder inför ansökan om grön finansiering.

Aktivt energiarbete med energideklaration

En energideklaration ger information om bostadsrättsföreningens faktiska energiåtgång. Deklarationen innefattar även åtgärdsförslag och information om potentiella besparingar. Priset på en deklaration varierar beroende på föreningens storlek och komplexitet.

En energideklaration innehåller:

 • Sammanfattning av innehållet i deklarationen.
 • Energiklass och energiprestanda.
 • Byggnadernas uppvärmda area och värmesystem.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Kraven på energianvändning som gäller för den typen av byggnad.
 • Information om utförda radonmätningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
 • Namn och certifieringsnummer på certifierad energiexpert som utfört deklarationen.
Projektering

Så går en energideklaration till

Våra certifierade energiexperter samlar in handlingar, uppmätt energidata och energistatistik i den mån de finns att tillgå. Det är oftast fastighetsägaren som tillhandahåller informationen och processen för deklarationen kan således se väldigt olika ut hos olika fastighetsägare. När våra energiexperter fått in alla handlingar korrigerar vi energistatistiken för normalt brukande, utför platsbesök och tar fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att spara energi. Vi upprättar ett utkast, skickar till beställare för granskning och därefter rapporterar våra certifierade energiexperter in informationen in till Boverket.

Läs mer om Energikartläggning

Kontakta oss gärna för mer information