Energiutredning BRF
ENERGIUTREDNING

Förbättrad energiprestanda med energiutredning

En energiutredning utreder avvikelser mellan beräknad och faktisk energianvändning.

Lampa energiutredning

Åtgärda energibrister och minska kostnader

Flera undersökningar visar att byggnader, särskilt de med tuffa energikrav, använder mer energi än beräknat. Orsakerna kan vara flera, men den gemensamma nämnaren är att en energiberäkning tillsammans med en energisamordnare med kompetens inom hela bostadsrättsföreningens energisystem kan förebygga sådana avvikelser.

En energiutredning ger svar på:

  • Om orsakerna är kopplade till användningen av bostadsrättsföreningen eller om det är tekniska system eller byggnadsdelar som inte presterar som tänkt
  • Vilka åtgärder kan föreningenutföra för att förbättra energiprestandan
  • Vad ni kan göra innan de ekonomiska förlusterna blir alldeles för stora.

Energiutredningen hittar avvikelser i ett tidigt skede

En energisamordnare arbetar systematiskt med energifrågan och kan minimera risken för avvikelser mellan beräknad och faktisk energianvändning. Vår energisamordnare reder ut avvikelser och orsaker till avvikelser ifall problemet uppstår under förvaltningsskedet. Energiutredaren kan, om önskas, ge åtgärdsförslag i syfte att förbättra energiprestandan till den förväntade prestandan.

rapport

Raksystems utför en energiutredning i följande steg:

Raksystems energikonsulter läser in relevanta handlingar och genomför eventuellt ett besök på plats. Därefter sammanställer energikonsulten energistatistik för tolv sammanhängande månader. Vi utför en analys av energistatistiken och energisignaturen och jämför data, samt kontrollerar drift- och underhållsrutiner. Våra sakkunniga kontrollerar även relationshandlingar och installationer i olika byggnadsdelar på plats, exempelvis med hjälp av mätning.

Vi avslutar energiutredningen med att leverera en rapport som innehåller upptäckta orsaker till avvikelser, samt åtgärdsförslag.

Läs mer om Energikartläggning

Kontakta oss gärna för mer information