FÖR VÄLMÅENDE BYGGNADER, MÄNNISKOR OCH MILJÖ

HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Vi bistår våra kunder med konsulttjänster inom fukt, energi och miljö och deltar i våra kunders projekt över hela Sverige.

Energieffektivisering
ENERGIEFFEKTIVISERING

Hur energieffektiviserar vi en byggnad?

Läs mer om energieffektivisering
Läs även mer om
inomhusmiljöutredning
INNEMILJÖUTREDNINGAR

Säkerställ arbetsmiljön med en inomhusmiljöutredning

Inomhusmiljöutredning
Läs även mer om
Uttorkningsberäkning betong
Termografering
LUFTTÄTHET OCH TERMOGRAFERING

Hitta luftläckage, köldbryggor och säkerställ byggnadens täthet

Lufttäthetsprovning
Läs även mer om

Läs även mer om

Kontakta oss gärna för mer information