energikartläggning
KARTLÄGG FÖRETAGETS ENERGIANVÄNDNING

ENERGIKARTLÄGGNING

Få information om företagets energianvändning och lägg grunden för det systematiska energiarbetet.

Energikartläggning genomförs av certifierad energikartläggare

Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används i en byggnad årligen, samt innehåller åtgärdsförslag och beslutsunderlag. Energikartläggning är ett lagkrav för företag som sysselsätter minst 250 personer och har en omsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomsättning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Green building Services symbol
Raksystems Energimätning

En energikartläggning fastställer företagets faktiska energianvändning

  • Hur mycket energi företaget använder årligen.
  • Vilka möjligheter det finns att minska energikostnader.
  • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
  • Möjligheterna till ökad energieffektivisering.

Kartläggningen innefattar hela företagets energianvändning

En energikartläggning ska innefatta hela företagets energianvändning. I en koncern bör alltså alla koncernens bolag ingå i kartläggningen. Det är möjligt att utföra kartläggningen genom befintliga certifierade energi- och miljöledningssystem. Raksystems energikonsulter har alltid kunden i fokus och ser till att varje energikartläggning medför tydliga mervärden för kunden. Vi föreslår rimliga, kostnadseffektiva åtgärder med tydliga resultat. Då en omfattande kartläggning inte är nödvändig, kan vi utföra en energianalys för att snabbare hitta åtgärder och prioriteringar. Då kan vi samtidigt avgöra om en kartläggning är nödvändig att utföra i framtiden.

Här kan du läsa mer om energideklaration.

Värmeberäkning energikartläggning

Så utför Raksystems en energikartläggning

Kartläggningen delas in i två delar: en övergripande och en detaljerad energianvändning. I den övergripande energianvändningen granskar vi den totala energianvändningen för områdena transporter, verksamheter och byggnader. Här definierar vi även vilka delar fastighetsägaren själv förfogar över och ska ingå i deklarationen. Vad är betydande användning och vilka prioriteringar behöver göras för den detaljerade kartläggningen?

I den detaljerade kartläggningen innefattas platsbesök i berörda byggnader för att hitta besparingspotential. Resultatet redovisas i en rapport där vi kartlagt berörda anläggningar och definierat rätt åtgärder för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Rapporten lämnas därefter in till energimyndigheten. Inlämningen kan göras av certifierad energikartläggare eller av fastighetsägaren själv.

Läs mer om Energioptimering

Kontakta oss gärna för mer information