Tegelstenar
Raksystems & Reomti

Återbruk

Vi vill hjälpa dig med lösningar inom återbruk.

Vi hjälper dig med en helhetslösning inom återbruk

För att nå våra miljömål och börja värna om hela livscykelprocessen för en byggnad och dess material är återbruk en nödvändighet för oss alla i branschen. När man talar om återbruk är betydelsen att man återanvänder materialet i sin ursprungsform, kanske målar om det eller ändrar måtten lite grann men på det stora hela återanvänder man materialen. I samarbete med vår avtalspartner Reomti hjälper vi på Raksystems gärna till med ett helhetsåtagande eller enbart delar av återbruksarbetet beroende på vilket behov just ditt projekt har.

Målsättning & utredning

Vårt gemensamma mål är att minimera bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för ca 21% av Sveriges  CO2 avtryck. Byggmaterial står för en stor andel av branschens miljöpåverkan. För att veta hur och vad som ska och kan återbrukas i en fastighet behöver man göra en utredning. Utredningen kommer klargöra vad som är lämpligt att återbruka, behovet av återbrukade produkter (vilka produkter har hög omsättning i verksamheten), hur detta återbruk ska ske samt vilka resurser som krävs för genomförandet. Utredningen sammanställs i en rapport som ni, som ett medvetet och hållbart företag, kan använda er av.

Återbruksinventering

Vi har kompetensen

I samband med återbruksinventeringen gör vi ofta en miljöinventering för att säkerställa att inga farliga material som t.ex. asbest återbrukas. Vi har bred byggnadsteknisk kompetens och många års erfarenhet av Miljöinventering inför rivning och ombyggnad.

Som en del av utredningen behöver man göra en noggrann inventering av fastighetens möjligheter till återbruk. Efter återbruksinventeringen tar vi fram en rapport som presenterar vad som är lämpligt att återbruka , vad som finns tillgängligt, skick samt vilken metod som är lämpligast för varje byggdel. I rapporten så kommer material som ska återbrukas få ett ID-nummer som förenklar hanteringen vid demonteringen.

Spara, sälja, skänka, slänga

Spara, sälja och skänka är olika varianter av återbruk som ger byggnadsmaterial och inredning ett förlängt liv. Exempel på produkter som kan återbrukas är undertaksplattor, väggmaterial (gips och reglar) armaturer, textila golvmattor, dörrar, kök, partier, fönster, trappor, beslag, tegelstenar och tegelpannor.

SPARA är material som demonteras och förvaras, antingen inom fastigheten eller på ett lager som vi kan tillhandahålla åt er. Vi har även kompetensen att komplettera, reparera och fräscha upp produkter så det är redo för sitt nya liv. Så att de kan återbrukas på önskat sätt.

SÄLJA är material som demonteras och kan säljas vidare. Exempelvis via CC-builds marknadsplats som är öppen för alla, vilket gör att produkterna lätt hittar ett nytt hem.

.

SKÄNKA är material som skänks bort till ett nytt ”hem” för att minimera uppkomst av avfall. Både SPARA, SÄLJA och SKÄNKA ger byggmaterialet en möjlighet till ett nytt liv.

SLÄNGA är material som man inte vill eller kan återbruka och med andra ord inte kan använda i sin nuvarande form. I största möjliga mån vill vi återvinna det material som slängs som t.ex. glas, metall, linoleummattor och mineralullsisolering. En del material går till förbränning som t.ex. takpapp. I sista hand hamnar material på deponi t.ex. asbesthaltiga material som inte går att förbränna eller materialåtervinna.

Vi hjälper er att ta hand om och att hantera avfallet på rätt sätt genom professionella avfallstransporter.

Återbruk

Uppföljning & dokumentation

Uppföljning är viktigt för oss och vi kan hjälpa er med alla delar när det kommer till återbruk vilket vi tycker är viktigt eftersom det påverkas oss alla och vår gemensamma miljö.

Efter utfört arbete lämnas egenkontroller på utförda arbeten samt rapporter på vad vi SPARAT, SÅLT och SLÄNGT. Rapporten kan ni som slutkund använda er av i ert hållbarhetsarbete. SKÄNKA lämnar vi en rapport till vilken organisation, land eller brukare som fått detta material.

Raksystems och Reomti Bygg AB har upprättat detta samarbete för att underlätta återbruk för dig som är en medveten kund. Vi kan hjälpa dig med alla dessa delar, från första utredningen till själva återbruket och uppföljningen, allt för att reducera vår påverkan på miljön.

Vi skräddarsyr en lösning för ditt projekt

Välj de delar som du önskar

Pågående uppdrag inom återbruk hos Raksystems

Slakthusområdet
Slakthusområdet

Kontakta oss så hjälper vi dig med den lösning som passar dig bäst

Catarina Wallén

Catarina Wallén
Kundrelation

Bild pdf

Produktblad

Här kan du ladda ner produktbladet för Återbruk

Raksystems medlem i CCBuild

CC Build

Ett urval av hållbarhetstjänster hos Raksystems