Ljudmätning
Se över ljudet i byggnaden

Ljudmätning

Raksystems utför ljudmätning i din byggnad.

Skapa en trivsam miljö

Genom att låta utföra en ljudmätning kan man avgöra om det om det finns risk för hörselskada eller bullerstörning. Med mätvärden som grund kan man sedan skrida till handling i de fall det kan finnas behov av att minska bullret.

man som håller för öronen

Varför behöver man utföra en ljudmätning

Ljud och buller finns överallt omkring oss och skälen till ljudmätning är många. Man kan uppleva störande ljud eller buller i sin lägenhet, på sin arbetsplats eller i utemiljön. Myndigheter ställer krav på ljudmätning vid nybyggnation, i industriverksamhet i arbetsmiljöfrågor och vid renoveringar av exempelvis bostadsrätter. Ljudmätningar är också ett krav i slutskedet i byggprojekt.

Ljudmätare

Vad är en ljudmätning

Ljudmätningar, eller bullermätning som det ibland kallas, innefattar mätning av oönskat ljud och det kan uppstå från bland annat ventilationsinstallationer, läckage i ventilationssystem eller trafik. Vi erbjuder alla typer utav ljudmätningar och har de allra modernaste mätinstrumenten som finns att tillgå och kan med vår erfarenhet av ljudmätningar lösa eventuella problem på ett effektivt sätt.

Säkerställ ljudmätning för god inomhusmiljö

Buller, oljud och höga volymer påverkar människan negativt. Vi blir trötta och irriterade och kan få koncentrationssvårigheter. Det kan även innebära att hörseln riskerar att ta skada om örat utsätts under längre tid.

Vi är specialiserade på mätningar i byggnader

Vi erbjuder alla typer utav ljudmätningar och har de allra modernaste mätinstrumenten som finns att tillgå och kan med vår erfarenhet av ljudmätningar lösa eventuella problem och ge effektiva åtgärdsförslag. Det kan även vara en styrka att nyttja vår kompetens och vår mätrutin som en tredjepartsgranskare när bullerproblematik upplevs av brukare och hyresgäster.

kvinna på arbetsplats med hardhat

Så här går vår ljudmätning till

Vår process:

  1. Hämtar in information – När vi får in en fråga om att verifiera ljudklasser i en byggnad börjar arbetet med att först inhämta information från kunden gällande vilka krav som ställts på byggnaden i projekteringsskedet.
  2. Planerar – När vi har fått underlag samt ritningar kan vi planera uppdraget för att mäta just de delar av byggnaden som krävs för att kunna visa att denna uppfyller den standard man vill uppnå.
  3. Mäter – Vid själva mätningen erhålls mätdata som sedan kan jämföras med de krav som finns på respektive byggdel om det så är ett bjälklag, yttervägg, mellanvägg eller buller från installationer.
  4. Protokollskrivning – Väl hemma på kontoret igen sätts en rapport samman där mätvärdena presenteras samt om byggnaden uppfyller dem krav som ställts på den. Resultat presenteras sedan  i rapportform enligt gällande standarder.
  5. Åtgärdsförslag – Vi bidrar med åtgärdsförslag i de fall det är för höga ljudnivåresultat och har samarbeten med företag som även utför åtgärderna.

 

Kontakta oss gärna för mer information