När det inte går som tänkt

Eftermarknad

Med gedigen och bred kompetens från bygg- och fastighetsbranschen hjälper vi våra kunder när problem uppstår.

Trygg och professionell eftermarknadsservice

Med vår gedigna och breda kompetens från bygg- och fastighetsbranschen hjälper vi dig som kund med eftermarknadsservice. Vi bistår med allt inom utredningar, projektledning, samordning av UE, samråd med beställare, samordning och kommunikation mellan alla parter, platsledningsansvar, BAS-U, stödfunktion till beredning av egna arbeten, inköp, juridik, dokumentationsframtagande och övergripande ansvar.

Andreas

Skräddarsydda eftermarknadslösningar

Varje uppdrag är unikt, därför specialanpassar vi alltid våra lösningar för att möta våra kunders behov.

Exempelvis hjälper våra kunder med:

 • Terrass- och takproblematik
 • Inläckage
 • Fasad- eller fönsterproblem
 • Hög energiförbrukning
 • Ej uppfyllda certifieringar
 • Ljudproblem
 • Övriga områden – kontakta oss

Vi är inte begränsade till de områden som nämns ovan och vi har kompetensen att åta oss uppdrag inom de flesta delar av branschen. Vi hjälper till i våra kunders uppdrag inom garantitid, ansvarstid eller efter garantitidens utgång. Vi kan komma in i fastigheten och hjälpa till oavsett vilket skede ni är i.

 

Raksystems lufttäthetsprovning

Våra kunder

Inget projekt är för stort eller för litet för att vi ska kunna bistå. Vi är din pålitliga partner och hjälper kunder över hela landet.

Våra uppdrag finns inom alla typer av byggnader som t.ex. bostäder, badhus, kommersiella lokaler till sjukhus, skolor, LSS-boenden och specialfastigheter.

Bland våra kunder återfinns byggentreprenörer, kommunala bolag, bostadsrättsföreningar, förvaltningsföretag och fastighetsägare.

Byggledare

Vår arbetsprocess

1. Startmöte med kund:
Vi inleder varje samarbete med en okulär besiktning och diskussion för att förstå ditt projekt och dina behov.

2. Identifiering av problem:
Vi utreder och identifierar problemet, presenterar lösningsförslag och skapar en gemensam samsyn, åtgärdsplan och budget.

3. Åtgärder:
Efter att ha tecknat ett projektavtal på överenskommen ekonomi, sätter vi igång med åtgärderna, involverar vårt nätverket av specialister, och leder projektet till framgångsrikt avslut.

4. Dokumentation och uppföljning:
Vi dokumenterar varje steg och avslutar med en detaljerad rapport och uppföljning för att säkerställa att allt har gått enligt plan och budget.

Miljöledning med kundens behov i centrum

Varför välja Raksystems för din eftermarknadsservice

När du väljer oss får du inte bara en erfaren aktör utan också:

 • Trygghet i att ditt projekt hanteras av specialister

 • Planering och genomförande med beprövade entreprenörer

 • Råd kring juridiska frågor om garantier och ansvarsfrågor

 • Helhetsåtagande

eftermarknad byggmöte

Trygghet genom hela processen

Fokus på kundens kund:
Vi förstår vikten av att hålla en god relation och kommunikation med de som använder byggnaden. Vi går längre än att bara lösa problem – vi hjälper till med information och möten för att säkerställa nöjdhet bland alla inblandade.

Tydlig kommunikation för nöjdhet:
Vi är övertygade om att vi med tydlig kommunikation och vänlighet får alla parter att känna sig nöjda efter att vi har åtgärdat problemet, återställt allt och säkerställt att resultatet är till belåtenhet för alla.

PDF BILD

Produktblad

Här kan du ladda ner produktbladet för Eftermarknad

Kontakta oss gärna för mer information