Svanenmärkning
SVANEN

Svanenmärkning för bostadsrättsföreningar

Svanenmärkning granskar bostadsrättsföreningen miljöpåverkan och är en etablerad nordisk miljömärkning.

Fasad- och formoptimering

Kvalitetssäkra din BRF med Svanenmärkning

Svanen är ett etablerat miljömärke i Sverige och går att tillämpa på såväl småhus som flerbostadshus. Svanenmärkning ställer krav på ett antal faktorer i byggnaden:

  • Byggnadens kemiska produkter
  • Byggprodukter och byggvaror
  • Energianvändning
  • En rad inomhusmiljöfaktorer
  • Kvalitetsstyrning under byggprocessen
  • Överlämnandet av byggnaden till boende och förvaltning/drift

Svanen granskar hela byggprocessen

Svanenmärkta byggnader blir värderade utifrån från ett livscykelperspektiv. En Svanenmärkt renovering innebär med andra ord ett helhetsgrepp över hela byggprocessen, byggnaden och byggnadens användning och förvaltning. En Svanenmärkt byggnad ska leva upp till högt ställda krav om låg energianvändning. De allmänna rekommendationerna blir justerade ungefär vart femte år och då behöver lincensinnehavaren ompröva för att få förnyad licens.

Här hittar du mer info om Svanen som miljömärkning.

Svanen

Svanen ställer höga krav på byggnaden

Svanen ställer höga krav på allt från energianvändning till avfallssortering. De ställda kraven är högre än myndigheternas lagar och förordningar. En Svanenmärkning granskar inomhusmiljö, buller, ventilation och dagsljusförhållanden. Märkningen granskar även alla materialval för att försäkra att inga miljöfarliga ämnen eller material används under till- eller nybyggnad. I Svanenmärkta byggnader ska virket komma från hållbart skogsbruk och vara spårbart och certifierat.

Svanens kriterier är så långt som möjligt anpassade för att det ska gå smidigt att bygga i enlighet med EU-taxonomin samtidigt som man siktar på en Svanenmärkning, men det gäller bara för de delar av byggnaden som Svanen ställer krav på.

Våra konsulter har en bred erfarenhet från Svanen-projekt och hjälper dig genom processen.

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information