Nybyggnad fastighet
Din samarbetspartner

Nybyggnad

Med lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen hjälper vi våra kunder med hållbarhetsarbetet i nybyggnadsprojekt.

Exempel på tjänster

Några exempel på tjänster vi bistår med vid nyproduktion är: samtliga miljöcertifieringar, miljösamordning, energisamordning och fuktsakkunnigtjänster. Vi tillhandahåller även olika beräkningar såsom energi- dagsljus- fasad- och uttorkningsberäkningar. I produktionsfasen hjälper vi våra kunder med de mätningar och kontroller som krävs för att byggnaden skall nå satta mål och få en lång livslängd.

Energi symbol
Miljöcertifiering symbol
Radonsymbol
Geolo symbol
Utbildning symbol

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad!

Aldrig tidigare har det varit viktigare än nu att aktivt arbeta för hållbara byggnader med lång livslängd. Det gynnar både människors välmående och vår miljö.

Vi hjälper våra kunder över hela landet genom vårt samarbete i deras byggprojekt. Vi bistår med kompetens och lång erfarenhet inom till exempel miljöcertifieringar, rådgivning vid material- och konstruktionsval och energistrategin för aktuellt projekt. Med vårt engagemang och vår expertis är vi en naturlig del i våra kunders projekt.

Energimätning lampa

Energi

I ett byggprojekt finns många aktörer. Ett antal olika företag med olika intressen och huvudfokusområden. Alla dessa aktörer påverkar på ett eller annat sätt byggnadens energieffektivitet. Därför är det viktigt att energieffektivt byggande och förvaltning inte hamnar mellan stolarna. Vi på Raksystems hjälper till i arbetet med det som rör energifrågor för byggnaden och säkerställer att projekten landar med de mest optimala lösningarna. Det är många delar som skall på plats och vi kan bistå i tidiga skeden i rollen som till exempel energisamordnare. Samordnaren fungerar som länken mellan projektörer, projektledning, leverantörer, entreprenörer och beställaren. Vi hjälper också våra kunder med energiberäkningar, planering för solceller, LCA och LCC, energimätningar och lufttäthetsprovningar.

Fukt

Vi driver och samordnar ett proaktivt fuktsäkerhetsarbete i våra kunders projekt.

Hållbart byggande, och framtiden, kräver utveckling och en större samverkan mellan alla inblandade i ett byggprojekt. Därför ökar även behovet av hög kompetens i de olika områdena i byggprocessen. Fuktaspekten är ett av de områden som väcker allt större uppmärksamhet. Det behövs kvalificerade insatser i god tid inte bara i förbyggande syfte utan även när skadan redan har skett. Vi hjälper våra kunder i deras projekt med allt ifrån tidiga skeden i rollen som Diplomerad fuktsakkunnig till att arbeta enligt ByggaF modellen, bistå med uttorkningsberäkningar, utföra fuktronder och rådge i produktionen. Vi kan även bidra med RBK mätningar i betong och klimatloggning för att säkerställa att uttorkningsprocessen går rätt till.

Fuktinventering
Miljöcertifieringar

Miljöcertifiering

En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem. De senaste tio åren har miljöcertifieringssystemen haft stor genomslagskraft inom bygg- och fastighetsbranschen. De har påverkat marknaden avsevärt och förändrat sättet att projektera och bygga på.

Vi arbetar med Miljöbyggnad, LEED, Svanen, BREEAM, WELL och NollCO2. Tjänster som vi bistår med är rådgivning vid val av certifieringssystem, samordningsroll under certifieringsarbetet, miljöinventeringar i samband med en certifiering. Vid BREEAM certifieringar är vi som oberoende part Certifierade BREEAM-SE-Assessorer, Certifierade BREEAM AP, och BREEAM-samordnare/rådgivare

Radonmätning

Raksystems mäter radonhalten i nybyggnad enligt myndighetskrav. Raksystems genomför radonmätningar för att identifiera radonhalten i nybyggda bostäder eller lokaler.
Våra konsulter följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi utför mätningen antingen som verifierande långtidsmätning i färdig och i drifttagen byggnad. Läs mer om vår tjänst Radonmätning

Byggnad
Byggkran i stad

Geolo

Geolo är en helt ny lösning som reducerar CO2-utsläpp, minskar energibehovet samt optimerar produktionsförhållandena under byggprocessen. I november 2022 driftsattes det första GEOLO projektet i Sverige och det är nu i full produktion i projektet Kv.11 i Barkarbystaden. Med hjälp av vår tjänst, baserad på bergvärme, kontrolleras och regleras luftfuktigheten samt temperaturen på bygget med hjälp av ett uppkopplat styr- och övervakningssystem och säkerställer de bästa förhållandena under produktionen. GEOLO reducerar CO2 utsläpp under byggprocesstiden och skapar optimala produktionsförhållanden, på ett helt revolutionerande sätt för byggbranschen. GEOLO säkerställer välmående byggnader och maximerar dess livscykel kostnadseffektivt

Utbildning

Vi erbjuder aktuella och kvalitativa kurser inom bygg- och fastighetsbranschen. Kurserna passar alla aktörer och de flesta yrkesroller inom byggsektorn. Våra kurser ger dig ovärderlig kunskap för ditt byggprojekt eller din förvaltning av befintliga byggnad och nya fastigheter.

Utbildning

Projekteringsledning

Besiktningar

Vi genomför entreprenadbesiktningar under bygget och/eller i form av slutbesiktningar och garantibesiktningar. Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet samt att det utförs enligt myndigheters krav och branschregler. I många av våra projekt bistår vi våra kunder i rollen som Kontrollansvarig vilket är en utmanande och viktig roll för både oss och våra kunder. Tillsammans bidrar vi till hållbara och välmående byggnader för våra slutkunders välmående.

Kontakta oss gärna för mer information