Raksystems Energimätning
ENERGIMÄTNING

Få insikt i energianvändningen med vår energimätning

Raksystems mäter värme, kyla och el i din byggnad.

Raksystems Energimätning

Vår omfattande energimätning kartlägger din energianvändning

Raksystems genomför mätningar av olika energibärare i syfte att ta reda på storleken av olika energiposter. Vi mäter bland annat energianvändningen till fläktar, pumpar och VVC. När det gäller nybyggnader använder fastighetsägaren oftast mätresultaten i samband med en energiutredning. Du kan även använda energimätningen i samband med en verifiering eller energiuppföljning inom två år efter inflyttning.  Vi utför våra mätningar både som en tillfällig mätning vid ett speciellt tillfälle, eller loggar resultat under en viss period.

Några fördelar med energimätning:

  • Vi kan verifiera beräknade värden.
  • Mätningen gör det möjlighet att åtgärda brister tidigt, innan den ekonomiska förlusten blir allt för stor.
  • Minskar risken för missförstånd och sena ändringar.
  • Underlaget för att ta fram åtgärdsförslag blir mer rätt och kvalitativt.

Få koll på energiposterna med energimätning

Vi utför energimätningen är för att ta reda på om en energipost är större än vad den borde vara. För att få fram dessa resultat jämför vi resultatet med tidigare energiberäkningar eller nyckeltal. I vissa system projekterar man in tillräckligt många mätare från början för att kunna verifiera energianvändningen på ett bra sätt. Men de flesta system saknar undermätare och kräver mätning och loggning med mätutrustning.

Raksystems Energimätning

Vi utför energimätning i följande steg:

Raksystems konsulter läser in ritningar och utför eventuell förbesiktning. Vi identifierar eventuella arbetsmiljörisker med särskild fokus på elmätningar. Våra sakkunniga genomför ett platsbesök och installerar nödvändig utrustning. Därefter utför vi en momentan energimätning eller loggning utifrån överenskommen period.

Energimätningen avslutas med att du får en rapport som innehåller alla mätningsresultat på ett överskådligt sätt.

Läs mer om energisamordning

Kontakta oss gärna för mer information