presentation av våra divisioner

Raksystems Group, tre divisioner

Vi har tre divisioner inom Raksystems koncernen; Green Building Services, Inspections & Surveys och Project Services.

GREEN BUILDING SERVICES – för hållbar konstruktion, byggnation och fastighetsförvaltning

Fastighets- och byggsektorn har en viktig roll att spela för att mildra klimatförändringarna. Genom koldioxidsnålt byggande och ekonomisk planering kan vi aktivt påverka de gemensamma utsläppsmålen och leda våra kunder mot bättre hållbarhet på ett effektivt sätt. Vi är partner till ansvarsfulla byggentreprenörer och fastighetsägare samt marknadsledande på konsulttjänster inom hållbart byggande och förvaltning av fastigheter.

Vår kompetens täcker alla delar av miljöledning inom byggande från målen för projektplanering till hantering av miljöfrågor under användnings- och underhållsskedet.

Att vår organisation också har, utöver våra specialister på hållbart byggande, specialister inom förebyggande underhållsarbete och hållbar planering i kombination med att vi på Raksystems alltid samarbetar för våra kunders och miljöns bästa, det gör oss ännu starkare!

Hållbarhetstjänster för nybyggnad och befintliga byggnader.
VD GREEN BUILDING SERVICES – Jan Havik

Green building services

Våra Green Building Services

 • Miljöklassning av fastigheter för byggprojekt och av existerande fastigheter
  • Internationella certifieringar: LEED, BREEAM, WELL
  • Nationell certifiering: byggnadsteknisk miljöklassning
 • Energi- och livscykelplanering samt -styrning
  • Livscykelkostnad (LCC)
  • Livscykelbedömning (LCA)
  • PPP-projekt (public-private partnership)
 • Övervakning av P1-renhet under byggtiden
 • Friska hus-samordning
 • Hantering av kostnadstekniska risker i byggprojekt

INSPECTIONS & SURVEYS – för en förebyggande fastighetsförvaltning

Fastighetens livscykel börjar från bygget. Redan i planeringsskedet påverkas fastighetens kommande hållbarhet, underhållsmässighet och kostnader. Även material- och systemval kan påverka byggnadens koldioxidutsläpp i såväl bygg- som användningsskedet samt underhållsmässighet under användning av fastigheten.

Fastighetens livscykel fortlöper från byggarbetsplatsskedet genom skötsel och underhåll under livstiden ända till rivning. Byggnadens livscykel omfattar flera konditionsbedömningar som leder till mindre eller större saneringar. Fastighetsförvaltning och underhåll kräver långsiktig planmässighet och expertis. Underhållet omfattar konkreta åtgärder för fastighetens ekonomiska drift genom att samtidigt möjliggöra hälsosamma, trygga, trivsamma och ekologiska byggnader.

För att nå det bästa ekonomiska resultatet är det viktigt att schemalägga stora reparationer i rätt tid i fastighetens livscykel. Det är endast möjligt genom en långsiktig och professionell uppföljning av fastighetens livscykel.

Inspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Besiktningar och fastighetskartläggaren
 • Due Diligence-tjänster
 • Besiktningar som
  • Betongundersökningar
  • VVS-undersökningar
  • Avlopps- och täckdikesfotografering
  • Fuktkartläggningar i fastigheter
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar
 • Energitjänster

INSPECTIONS & SURVEYS – för en tryggare bostadsaffär

Vår prioritet är hälsan på din bostad! Vi jobbar för friska hem åt alla. Våra bostäder är alla unika och vi hjälper dig gärna med besiktningar och åtgärder.

En bostadsaffär är många gånger en av de största affärerna som vi gör i vårt liv. Den kan vara förknippad med såväl oro som förväntan, glädje och spänning. Vårt mål är att finnas här för dig när du gör din affär och stötta dig med kunskap kring bostaden, dess skick och hur du tar dig an eventuella fel och brister.

Våra besiktningstekniker har stor erfarenhet och en gedigen utbildning inom det byggnadstekniska och kan svara på de frågor och funderingar som du har om din bostad.

Besiktnings- och överlåtelsetjänster för en tryggare bostadsaffär.
VD INSPECTIONS & SURVEYS – Sanna Hayson

Imspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Överlåtelsebesiktningar
 • Säkerhet och trygghet vid affärer
 • Besiktningar av och expertutlåtanden om småhus
 • Statusbesiktningar
 • Areamätningar
 • Fuktkontroll
 • Undersökning av inomhusluften
 • Radonundersökningar
 • Energideklarationer

PROJECT SERVICES – utan att kompromissa på kvaliteten

Kvalitetsarbetet börjar redan långt innan själva byggandet – i planeringsskedet. En professionell planeringsgrupp styr byggnaden genom samarbete på rätt väg. Det är särskilt viktigt att ett kompetent team följer med under hela projektet. Vid bygguppdrag är det viktig att hantera helheten men även styra projektets mer detaljerade planering och genomförande och inte kompromissa på övervakningen av byggarbetet.

Byggprojekt som genomförs enligt moderna renhållningsförordningar är en stor fördel för både personalen på byggarbetsplatsen som byggnadens framtida användare. Låt oss prata om arbetssäkerhet, arbetshälsa och boendehälsa.

Hållbara val, arbetet av professionella och erfarna planerare samt projektledare och övervakare belönas under byggnadens livscykel av en fungerande och hälsosam byggnad.

Projektledartjänster för nybyggnad, ROT och stads- & miljöplanering.
VD PROJECT SERVICES – Lena Hall

Projektledning

Våra Project Services

 • Nybyggnader och renoveringar:
  • Arkitektplanering
  • Konstruktionsplanering
  • VVSEA-planering
  • Projektledning och byggherretjänster
  • Övervakningsuppgifter
  • Observatörstjänster vid byggarbeten
  • Renhållnings- och fukthanteringssamordartjänster
  • Byggnadsfysikalisk expertis
 • Årsbesiktningar

Kontakta oss gärna för mer information