presentation av våra divisioner

Raksystems Group, tre divisioner

Vi har tre divisioner inom Raksystems koncernen; Green Building Services, Inspections & Surveys och Project Services.

GREEN BUILDING SERVICES – för hållbar konstruktion, byggnation och fastighetsförvaltning

Fastighets- och byggsektorn har en viktig roll att spela för att mildra klimatförändringarna. Genom koldioxidsnålt byggande och ekonomisk planering kan vi aktivt påverka de gemensamma utsläppsmålen och leda våra kunder mot bättre hållbarhet på ett effektivt sätt. Vi är partner till ansvarsfulla byggentreprenörer och fastighetsägare samt marknadsledande på konsulttjänster inom hållbart byggande och förvaltning av fastigheter.

Vår kompetens täcker alla delar av miljöledning inom byggande från målen för projektplanering till hantering av miljöfrågor under användnings- och underhållsskedet.

Att vår organisation också har, utöver våra specialister på hållbart byggande, specialister inom förebyggande underhållsarbete och hållbar planering i kombination med att vi på Raksystems alltid samarbetar för våra kunders och miljöns bästa, det gör oss ännu starkare!

Green building services

Våra Green Building Services

 • Miljöklassning av fastigheter för byggprojekt och av existerande fastigheter
  • Internationella certifieringar: LEED, BREEAM, WELL
  • Nationell certifiering: byggnadsteknisk miljöklassning
 • Energi- och livscykelplanering samt -styrning
  • Livscykelkostnad (LCC)
  • Livscykelbedömning (LCA)
  • PPP-projekt (public-private partnership)
 • Övervakning av P1-renhet under byggtiden
 • Friska hus-samordning
 • Hantering av kostnadstekniska risker i byggprojekt

INSPECTIONS & SURVEYS – för en förebyggande fastighetsförvaltning

Fastighetens livscykel börjar från bygget. Redan i planeringsskedet påverkas fastighetens kommande hållbarhet, underhållsmässighet och kostnader. Även material- och systemval kan påverka byggnadens koldioxidutsläpp i såväl bygg- som användningsskedet samt underhållsmässighet under användning av fastigheten.

Fastighetens livscykel fortlöper från byggarbetsplatsskedet genom skötsel och underhåll under livstiden ända till rivning. Byggnadens livscykel omfattar flera konditionsbedömningar som leder till mindre eller större saneringar. Fastighetsförvaltning och underhåll kräver långsiktig planmässighet och expertis. Underhållet omfattar konkreta åtgärder för fastighetens ekonomiska drift genom att samtidigt möjliggöra hälsosamma, trygga, trivsamma och ekologiska byggnader.

För att nå det bästa ekonomiska resultatet är det viktigt att schemalägga stora reparationer i rätt tid i fastighetens livscykel. Det är endast möjligt genom en långsiktig och professionell uppföljning av fastighetens livscykel.

Inspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Besiktningar och fastighetskartläggaren
 • Due Diligence-tjänster
 • Besiktningar som
  • Betongundersökningar
  • VVS-undersökningar
  • Avlopps- och täckdikesfotografering
  • Fuktkartläggningar i fastigheter
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar
 • Energitjänster
Imspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Överlåtelsebesiktningar
 • Säkerhet vid affärer (Kauppaturva)
 • Besiktningar av och expertutlåtanden om småhus
 • Periodiska besiktningar av småhus och KotiApp
 • Areamätningar
 • Fuktkartläggningar
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar

PROJECT SERVICES – utan att kompromissa på kvaliteten

Kvalitetsarbetet börjar redan långt innan själva byggandet – i planeringsskedet. En professionell planeringsgrupp styr byggnaden genom samarbete på rätt väg. Det är särskilt viktigt att ett kompetent team följer med under hela projektet. Vid bygguppdrag är det viktig att hantera helheten men även styra projektets mer detaljerade planering och genomförande och inte kompromissa på övervakningen av byggarbetet.

Byggprojekt som genomförs enligt moderna renhållningsförordningar är en stor fördel för både personalen på byggarbetsplatsen som byggnadens framtida användare. Låt oss prata om arbetssäkerhet, arbetshälsa och boendehälsa.

Hållbara val, arbetet av professionella och erfarna planerare samt projektledare och övervakare belönas under byggnadens livscykel av en fungerande och hälsosam byggnad.

Projektledning

Våra Project Services

 • Nybyggnader och renoveringar:
  • Arkitektplanering
  • Konstruktionsplanering
  • VVSEA-planering
  • Projektledning och byggherretjänster
  • Övervakningsuppgifter
  • Observatörstjänster vid byggarbeten
  • Renhållnings- och fukthanteringssamordartjänster
  • Byggnadsfysikalisk expertis
 • Årsbesiktningar

Kontakta oss gärna för mer information