LEED
LEED

LEED BEDÖMER BYGGNADERS MILJÖPRESTANDA

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System är ett av världens största miljöcertifiering för byggnader.

Raksystems LEED certifiering

LEED-certifiera din byggnad för en hälsosam, hållbar framtid

LEED har funnits i Sverige sedan 2009 och Sweden Green Building Council (SGBC) är officiell samarbetspartner. Systemet är globalt och identifierar, genomför och mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. LEED strävar till att förnya och göra byggindustrin mer hållbar genom att:

  • Minska globala klimatförändringar.
  • Förbättra individens hälsa och välfärd.
  • Skydda och återställa vattenresurser.
  • Skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Främja hållbara och regenerativa materialresurser.
  • Etablera en hållbar ekonomi.
  • Höja livskvaliteten.

Minska byggnadens miljöpåverkan med LEED

LEED bedömer en byggnads miljöprestanda inom följande områden: energianvändning, inomhusklimat, material, resurser, närmiljö och vattenanvändning. Byggnader med ett högt regionalt hänsynstagande och hög innovationsnivå kan få bonuspoäng. De tillgängliga nivåerna inom LEED är Certifierad, Silver, Gold och Platinum. En certifierad byggnad måste omcertifieras vart femte år. Som byggherre och fastighetsägare får du med LEED inte bara en byggnad med hög miljöprestanda, utan även ett mycket effektivt verktyg för att kommunicera den. Syftet med LEED är att ha en positiv inverkan på hälsa och miljö.

Logo LEED

Så blir din byggnad LEED-certifierad:

Certifieringsprocessen består av två faser; en etableringsfas och en prestandafas. I etableringsfasen fastställer vi status på byggnaden, upprättar styrdokument och fördelar ansvaret inom organisationen. I prestandafasen implementerar vi de rutiner som vi skapade i etableringsfasen, utför mätningar och kontrollerar att arbetet framskrider enligt plan. Prestandaperioden är generellt mellan 3 och 24 månader.

Om du är intresserad av att genomgå en LEED-certifiering är den allmänna rekommendationen att anlita ett LEED-stöd. Helst redan innan du påbörjat registreringen. För varje enskilt LEED-område finns ett antal kriterier som byggnaden bör uppfylla. Det går att certifiera alla typer av projekt – allt från industrilokaler till kontor och sjukhus. Våra certifierade konsulter hjälper dig avgöra vilken typ av certifiering som passar för ditt projekt.

Det finns många fördelar med att LEED-certifiera sin byggnad. För det första är systemet globalt, vilket gör att certifieringen är känd över hela världen. Dessutom är det ett heltäckande system som beaktar flera miljöaspekter och har en hög trovärdighet.

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information