Mätningar och kontroller BRF
Mätningar och kontroller

Mätning och kontroll av din fastighet

Våra konsulter utför allt från fuktmätningar, termografering till energimätningar och radonmätningar i din bostadsrättsförening.

Avfuktare
Avfuktning och läckageutredning

Har ni råkat ut för en fuktskada?

Våra fuktkonsulter säkerställer föreningens inomhusmiljö med avfuktningsarbeten, inmätningar och läckageutredningar. Vi har lång och god erfarenhet av fukt- och läckageskador och hittar därför oftast och kan åtgärda de läckor som uppstår, oavsett hur långt inne i byggnadens konstruktion de sitter.

Avfuktning
Se även
värmekamera
Lokalisera isolerbrister

Hitta luftläckage med hjälp av termografering

Vi använder värmekameror för att lokalisera isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal. Med hjälp av u-värdesmätning kan vi även kartlägga värmeförluster i klimatskalet och verifiera den termiska isoleringsförmågan.

Termografering
Radonutredning
Radonmätningar

Dags att mäta radonhalten i föreningen?

Med hjälp av radonmätningar identifierar vi radonhalten i er bostadsrättsförening. Vi utför radonmätningen antingen som verifierande långtidsmätning, eller som en rådgivande korttidsmätning. Radonmätning bör utföras minst vart tionde år.

Radonmätningar
Raksystems Energimätning
Energimätning

Få insikt i bostadsrättsföreningens energianvändning

Våra energikonsulter utför omfattande energimätningar för att granska byggnadens faktiska energianvändning. Vi mäter bland annat energianvändningen till fläktar, pumpar och VVC.

Energimätning

Kontakta oss gärna för mer information