Energiberäkning brf
ENERGIBERÄKNING

Energiberäkningar beräknar byggnadens kommande energianvändning

En sakkunnig energiberäkning säkerställer att bostadsrättsföreningen uppfyller energikraven.

Raksystems Energiberäkning

Raksystems energisakkunniga utför energiberäkning

Energiberäkning innebär att en sakkunnig utför beräkningar på en byggnad och alla tillhörande installationer. En energiberäknin har många fördelar:

  • Våra konsulter hanterar all indata för att minska risken för inakutell data.
  • Bostadsrättsföreningen får en överskådlig och lättbegriplig rapport, som våra konsulter går genom tillsammans med er.
  • Energiberäkningen ger bostadsrättsföreningen insyn i hur energin är fördelad mellan olika energiposter.

När bör du utföra energiberäkning?

En energiberäkning av fastigheten bör utföras vid följande tillfällen:

  • När din bostadsrättsförening ska ansöka om bygglov
  • Om ni behöver tilläggsisolera
  • Om ni planerar en en om-, eller tillbyggnation
  • När föreningens värmesystem behöver granskas eller omdimensioneras
  • Om du är intresserad av att få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar
energiberäkning konsult

Energiberäkning innefattar följande steg:

Raksystems konsulter samlar in alla nödvändiga handlingar och sammanställer all energirelaterad indata på ett säkert och effektivt sätt. Därefter gör vi en modell av byggnaden i ett energisimuleringsverktyg. Vi matar in all indata i modellen, och utför därefter en simulering och rimlighetskontroll.

Slutligen tar våra sakkunniga fram en rapport som innehåller krav, beräkningsresultat, metodik, begränsningar och indata. Om bostadsrättsföreningen inte uppfyller energikraven, inkluderar vi eventuella åtgärdsförslag i rapporten.

Läs mer om energianalys

Kontakta oss gärna för mer information