Skapa en smidig bostadsaffär

Husbesiktning

Med hjälp av en husbesiktning kan du känna trygghet när du säljer eller köper en bostad.

Kontakta oss

För en tryggare affär

Genom att låta genomföra en husbesiktning, eller överlåtelsebesiktning som det också kallas, inför försäljning eller köp så ges både du som säljare och du som köpare en bra överblick av husets skick och dess eventuella fel och brister. När korten ligger på bordet kan samtliga parter känna sig trygga.

Raksystems besiktningsman hela Sveriges besiktningsbolag

Därför bör du utföra en husbesiktning

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en husbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter.

  • Få aktuell stats på huset
  • Bättre utgångsläge för försäljning och köp av huset
  • Rättvis värdering
  • Säkrare bud
  • Smidig & trygg affär
Raksystems vitvaror i kök

Vitvaruförsäkring ingår utan kostnad

Bokar du en besiktning via oss erbjuder vi som enda besiktningsbolag vår unika Vitvaruförsäkring,
som har ett värde på 1 900 kr.

  • Försäkringen gäller i 12 månader
  • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden
  • Självrisk 550 kr per skada

För fullständiga försäkringsvillkor och undantag i försäkringen kontakta Raksystems Independia

Så här går en husbesiktning till


Besiktningen börjar med en liten genomgång av besiktningsmannen tillsammans med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Kontakta oss gärna för mer information