Husbesiktning

Vi besiktigar huset inför din bostadsaffär

Sälj eller köp en bostad utan framtida problem

Boka en besiktning
Raksystems kvinna inspekterar fönster

Därför bör du alltid besiktiga huset

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en husbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter.

En husbesiktning hjälper till att tala om aktuell status på huset. Något som är till nytta för såväl du som säljer som för dig som köper huset.

Är du säljare så kan en utförd överlåtelsebesiktning/husbesiktning ge ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren för att kunna göra en rättvis värdering av huset. De spekulanter som kommer på visning kan då känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister som finns samt husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Raksystems vitvaror

Vitvaruförsäkring ingår utan kostnad

Bokar du en besiktning via oss erbjuder vi som enda besiktningsbolag vår unika Vitvaruförsäkring,
som har ett värde på 1 900 kr.

  • Försäkringen gäller i 12 månader
  • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden
  • Självrisk 550 kr per skada

För fullständiga försäkringsvillkor och undantag i försäkringen kontakta Raksystems Independia

Utför en husbesiktning för en tryggare bostadsaffär!

Att köpa eller sälja hus är för många av oss den största affären vi gör i våra liv. En affär som vi vill att du skall göra på ett tryggt och smidigt sätt. En husbesiktning hjälper dig på vägen.

Genom att låta genomföra en besiktning av huset inför försäljning eller köp så ges både du som säljare och du som köpare en bra överblick av husets skick och dess eventuella fel och brister. Genom att lägga korten på bordet kan samtliga parter känna sig trygga.

Hur går en husbesiktning till?
Besiktningen börjar med en liten genomgång av besiktningsmannen tillsammans med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Kontakta oss för mer information