Kvinna i hus_husbesiktning
Skapa en smidig bostadsaffär

Husbesiktning

Med hjälp av en husbesiktning kan du känna trygghet när du säljer eller köper en bostad.

Husbesiktning för en tryggare affär

Genom att låta genomföra en husbesiktning, eller överlåtelsebesiktning som det också kallas, inför försäljning eller köp så ges både du som säljare och du som köpare en bra överblick av husets skick och dess eventuella fel och brister. När korten ligger på bordet kan samtliga parter känna sig trygga.

Raksystems besiktningsman hela Sveriges besiktningsbolag

Därför bör du utföra en husbesiktning

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en husbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter.

 • Få aktuell status på huset
 • Bättre utgångsläge för försäljning och köp av huset
 • Rättvis värdering
 • Säkrare bud
 • Smidig & trygg affär
Raksystems vitvaror i kök

Vitvaruförsäkring ingår utan kostnad

Bokar du en besiktning via oss erbjuder vi som enda besiktningsbolag vår unika Vitvaruförsäkring,
som har ett värde på 1 900 kr.

 • Försäkringen gäller i 12 månader
 • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden
 • Självrisk 550 kr per skada

För fullständiga försäkringsvillkor och undantag i försäkringen kontakta Raksystems Independia

Så här går en husbesiktning till


Besiktningen börjar med en liten genomgång av besiktningsmannen tillsammans med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär en husbesiktning?

En husbesiktning även kallad överlåtelsebesiktning innebär att besiktningsmannen gör en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigehten. Mark som har teknisk betydelseför fastigheten inkluderas i besiktningen. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden
samt eventuellt vidbyggt garage.

Vad kostar en husbesiktning ?

Priset för en husbesiktning kan variera beroende på geografiskt område och storlek på huset. Kontakta oss så får du en snabb prisuppgift för just ditt objekt.

Kan en överlåtelsebesiktning skilja sig från olika bolag?

Nej. En överlåtelsebesiktning innehåller alltid samma typ av undersökning oavsett utförare. Vissa bolag har däremot valt att inkludera andra typer av tjänster i samband med överlåtelsebesiktningen så som exempelvis fuktmätning medans vissa valt att lägga de som tilläggstjänster.

Är det någon skillnad i besiktningen om jag är säljare eller köpare?

Nej. En överlåtelsebesiktning är densamma oavsett om du är säljare eller köpare av en fastighet. Besiktningsmannen har samma skyldighet och uppdrag oavsett vem som är uppdragsgivare.

Vad är undersökningsplikt?

Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningsman innan dess att du köper det. Det fråntar dock inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten.

Läs mer om undersökningsplikt här

Vad är upplysningsplikt?

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel och brister som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning.

Läs mer om upplysningsplikt här

Jag vill även göra en fuktkontroll, gör ni det?

Att låta utföra en fuktkontroll i samband med en husbesiktning är väldigt vanligt och något som vi kan vara behjälpliga med. Övriga tillvalstjänster som är vanliga i samband med en besiktning och som vi kan utföra är:

 • Fuktkontroll
 • Energideklaration
 • Areamätning
 • Radonmätning

Säljaren har låtit utföra en besiktning, behöver jag göra en ny då?

Det är idag väldigt vanligt att man som säljare av ett hus låter utföra en överlåtelsebesiktning innan dess att man säljer. Om en sådan är utförd så har du som köpare två alternativ.

 1. Att göra en genomgång av det befintliga protokollet
 2. Att låta utföra en ny överlåtelsebesiktning

Någon av dessa alternativ bör och rekommenderas du som köpare att göra då du har en långtgående undersökningsplikt.

Dolda felförsäkring, vad är det och behövs det?

När man säljer ett hus så är man enligt lag ( Jordabalken ) ansvarig för eventuellt dolda fel i 10 år efter det att man sålt. Genom att teckna en dolda felförsäkring kan du som säljare få juridisk hjälp vid ett eventuellt anspråk och som köpare kan du känna dig trygg i att det finns hjälp att få om det är så att ett dolt fel konstateras. Läs mer om dolda felförsäkring här.

Vad menas med oberoende besiktningsman?

En besiktningsman utför alltid sitt uppdrag på ett, enligt branschregler, korrekta sätt oavsett vem som är beställare av tjänsten. Det innebär att besiktningsmannen inte går någon annans vägnar oavsett vem som rekommenderat hen.

Kontakta oss gärna för mer information