Miljöcertifiering
För hållbara byggnader

Miljöcertifieringar

Bedöm och jämför nya och befintliga byggnaders miljö, hållbarhets- och energiprestanda opartiskt.

Miljöcertifieringssystem som vi är experter inom

Vi kan hjälpa er med miljöcertifieringar. Nedan kan du läsa mer om miljöcertifingssystem om Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, NollCo2, Well, Passivhus och Svanen.

Miljöcertifiering
En objektiv kvalitetsstämpel

Miljöcertifiering för nya och befintliga byggnader

En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem. De senaste tio åren har miljöcertifieringssystemen haft stor genomslagskraft inom bygg- och fastighetsbranschen. De har påverkat marknaden avsevärt och förändrat sättet att projektera och bygga på.

Miljöcertifieringar BREEAM

BREEAM

BREEAM-SE är en av världens ledande metod för hållbarhetsbedömning av infrastruktur och byggnader.

BREEAM granskar byggnadens prestanda över tid och förbättrar välbefinnandet för dem som verkar och bor i byggnaden. Idag finns över 500 000 certifierade byggnader i över 70 länder.

Läs mer om BREEAM
BREAAM IN-USE

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är ett certifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet ger underlag för lägre förvaltningskostnader och förbättrad prestanda.

Med BREEAM In-Use får du tydliga handlingsplaner för ditt hållbarhetsarbete och ett utmärkt underlag för förbättringsarbete.

Läs mer
Raksystems Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt miljöcertifieringssystem.

Miljöbyggnad är framtaget i Sverige och anpassat till svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Läs mer om Miljöbyggnad
Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett svenskt certifieringssystem framtaget för driftsatta byggnader. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra underhåll och drift av befintliga fastigheter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Miljöbyggnad iDrift hjälper fastighetsägare att nå de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål gällande byggnader och förvaltning. Certifieringen ger dig som fastighetsägare möjlighet till mer kostnadseffektiv drift, underhåll och energianvändning.

Läs mer
Svanen

Svanen

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Certifieringen går att tillämpa på småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader.

Läs mer om Svanen
LEED

LEED

 

är ett globalt miljöcertifieringssystem som identifierar, genomför och mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Systemet strävar till att minska globala klimatförändringar, etablera en hållbar ekonomi och höja livskvaliteten.

Läs mer om LEED
NollCO2

NollCO2

NollCO2– certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering eller en tilläggscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

Läs mer om NollCO2
Passivhus

PassivHus

Raksystems har lång erfarenhet och specialkompetens inom passivhusbyggandet. Våra konsulter kan samordna energi- och fuktfrågan i passivhusprojekt för att underlätta arbetet för byggherren och entreprenören och säkerställa certifieringen.

Passivhustekniken kan tillämpas på både lokalbyggnader, småhus och flerbostadshus.

Läs mer om Passivhus
WELL

WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden. Detta görs genom att undersöka ett antal kriterier som luft, vatten, näring, material, termisk komfort, sinnen och umgänge.

WELL fungerar utmärkt som ett komplement till en certifiering inom till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller Passivhus.

Läs mer om WELL

Kontakta oss gärna för mer information