Byggledning
BYGGLEDNING

Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen

Byggledning sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt.

Projekteringsledning

Våra byggledare ser till att entreprenadkontraktet efterföljs

Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet. Om entreprenaden är en delad entreprenad kan byggledaren även ansvara för att leda och organisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen i rollen som BAS-U.

Byggledare

Byggledaren stöttar er vid projektförändringar

Hos oss finns projektledare som hjälper dig lösa de problem som dyker upp under produktionen. Vi kan åta oss rollen som byggledare, i små som stora projekt.

Att hålla ordning på omfattning, vad som ändrats samt vad eventuella ändringar bör kosta är viktigt i ett projekt. Våra byggledare är vana att agera på byggen och hjälper dig gärna hålla ordning på omfattningsförändringar av slutprodukten och tilläggskostnader, s.k. ÄTA-arbeten.

Tillsammans med beställare, projektledare och entreprenörer hjälper byggledaren till att skapa tydliga arbetsregler på bygget och på så sätt skapas aktiva val, en bra slutprodukt, ett säkert bygge och förutsägbara kostnader.

Checklista

Byggledning avseende arbetsmiljö och BAS-U

På byggen finns vassa föremål, material förflyttas, fallrisker uppstår, maskiner som används och inte sällan utförs det heta arbeten. För att undvika risker och att folk blir skadade är det viktigt att ha någon som ansvarar för säkerheten på bygget, en Byggmiljösamordnare, en sk. BAS-U.
BAS-U är ansvarig för att arbetsmiljön upprätthålls och samordnas med alla aktörer i projektet under produktionsskedet. Byggherren har alltid huvudansvaret som BAS-U, men rollen kan enligt särskild överenskommelse delegeras över på en entreprenör.

Byggherren kan dock inte delegera bort huvudansvaret som BAS-U, och därför är det bra att ha en person som upprätthåller en god arbetsmiljö under produktion och hanterar risker. Våra konsulter är duktiga på att definiera risker på byggarbetsplatser. Vi kan anta rollen som BAS-U, eller bevaka att det arbete som en delegerad BAS-U utför genomförs på ett ansvarsfullt sätt.

 

Bekanta dig gärna med några av våra referensprojekt:

Kontakta oss gärna för mer information