Entreprenadbesiktning
ENTREPRENADBESIKTNING

GRANSKA ENTREPRENADEN MED BESIKTNING

Med hjälp av entreprenadbesiktning kontrollerar vi att entreprenaden är uppförd enligt avtal och enligt myndigheternas krav och rådande branschregler.

Energieffektiviserande åtgärder

Entreprenadbesiktning bedömer entreprenadens kontraktsenlighet

Entreprenadbesiktning innebär att en certifierad besiktningsman granskar entreprenaden så att byggnaden är uppförd i enlighet med avtalat kontrakt. Besiktningsmannen granskar och bedömer entreprenadens kontraktsenlighet på objektiva grunder. Samtidigt säkerställer denne att alla krav från myndigheter och rådande branschregler är uppfyllda. Entreprenadbesiktning ger möjligheten att upptäcka eventuella fel och brister i god tid innan skadorna blir för stora och kostsamma.

Entreprenadbesiktningen säkerställer att:

  • Entreprenaden uppfyller branschstandarder och regler.
  • Rådande avtal och kontrakt med beställaren uppfylls.
  • Fel och brister åtgärdas i god tid innan de blir för kostsamma.

Entreprenadbesiktning säkerställer projektets framfart

När du låter utföra en entreprenadbesiktning får du möjlighet att åtgärda eventuella brister och fel i god tid. Besiktningen granskar även att alla parter i avtalet uppfyllt sina åtaganden, och att den som är ansvarig hålls till svars för sina åtaganden. Det är viktigt att veta att entreprenaden fullföljs enligt avtal och blir en trygghet då renoveringar eller ombyggnationer ska utföras.

Vi håller och genomför garantibesiktningar

Har man köpt ett nybyggt hus eller drivit igenom ett stor ombyggnation har man ofta garantier på arbetet, produkterna och materialen. Innan dessa går ut är det bra att få en oberoende genomgång av berörda delarna av huset så man kan fånga upp de garantiärenden man har rätt att få åtgärdade av byggaren. Vi hjälper dig gärna utföra de vanliga 2, 5 och 10-årsbesiktningar.

Entreprenadbesiktning

Utför entreprenadbesiktning under projektets gång

Vi kan utföra entreprenadbesiktning före, under och efter att entreprenaden är färdigställd. Vilka typer av besiktningar som behöver utföras beror på vilken typ av byggnation det handlar om. I större projekt utför vi ofta fortlöpande besiktningar med kontinuerliga kontroller.

I samband med en entreprenadbesiktning får såväl beställare som entreprenör en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som återstår att göra i entreprenaden. Alla parter får närvara vid besiktningen och ge sin syn på eventuella fel, brister och frågeställningar. Efter utförd entreprenadbesiktning upprättar vi ett protokoll som distribueras till alla parter.

Läs mer om besiktning

Kontakta oss gärna för mer information