Samhällsutveckling
SAMHÄLLSUTVECKLING

Samhällsutveckling för framtidens samhällen

Rätt beslut i tidigt skede bäddar för hållbara och lönsamma projekt. Våra konsulter lotsar fram era projekt genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.

Vill ni ha ett första förutsättningslös möte för att höra vad vi kan göra för er, tveka inte att höra av er.
Kontakta oss
Byggledning

Stadsutveckling och detaljplaner

Våra uppdragsgivare är såväl kommuner och myndigheter som förvaltande och utvecklande fastighetsbolag. Vi driver både stora stadsutvecklingsprojekt och mindre detaljplaneändringar.

Förutom projektledaruppdrag för att driva detaljplaner utför vi delmoment som är användbara under processens gång. Det kan handla om allt från exploateringskalkyler och förhandlingsstöd till framtagande av exploaterings- och markanvisningsavtal samt övriga fastighetsrättsliga avtal.

 

Här kan du läsa mer om några av våra referensprojekt:
Kungens Kurva
Vision och mål

Vår vision

Vi leder – bättre projekt idag, imorgon, i framtiden – för ett hållbart och levande samhälle

Vi lotsar fram projekt i tidiga skeden – genom detaljplaneprocessen – från idé till genomförande:

 • I förstudie- och programskede tar vi fram förutsättningarna för ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt.
 • Vi förhandlar fram markanvisnings- och exploateringsavtal, sköter myndighetskontakter och bevakar fastighetsbildningsförrättningar.
 • Vi skriver fram ärenden för politisk beredning och ansvarar för budget- och tidplaner.
 • Vi leder projektgrupper och handlar upp projekterande kompetenser.
 • Vi håller koll på tid, pengar och kvalitet
Samhällsutveckling

Våra värdeord

 • Engagemang –  Vi är engagerade och aktiva för att leverera mervärde 
 • Integritet –  Vi agerar professionellt, med respekt och lyhördhet för kundens bästa. Vi säger alltid till och agerar om något är fel 
 • Kompetens –  Vår kompetens är vårt viktigaste värde. Med kompetens guidar vi våra kunder till hållbara lösningar och en lönsam affär. 
Energieffektiviserande åtgärder

Erfarna medarbetare

Våra projektledare i tidiga skeden har bred erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen och går ofta in som resurser i beställarens organisation.

Inom affärsområde Samhällsutveckling

 • har samtliga medarbetare högskoleutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad
 • har flera medarbetare bakgrund som förrättningslantmätare
 • har alla bred erfarenhet av alla förekommande avtal inom samhällsbyggnadsprocessen
 • är alla erfarna förhandlare
 • har alla lång kommunal erfarenhet, som anställda eller konsulter, i kommunala uppdrag
 • har alla stor vana vid att självständigt driva projekt
 • är alla vana vid att ingå som en resurs i beställarens organisation

Kontakta oss gärna för mer information