Samhällsutveckling
SAMHÄLLSUTVECKLING

Samhällsutveckling för framtidens samhällen

Rätt beslut i tidigt skede bäddar för hållbara och lönsamma projekt. Våra konsulter lotsar fram era projekt genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.

Vill ni ha ett första förutsättningslös möte för att höra vad vi kan göra för er, tveka inte att höra av er.
Byggledning

Stadsutveckling och detaljplaner

Våra uppdragsgivare är såväl kommuner och myndigheter som förvaltande och utvecklande fastighetsbolag. Vi driver både stora stadsutvecklingsprojekt och mindre detaljplaneändringar.

Förutom projektledaruppdrag för att driva detaljplaner utför vi delmoment som är användbara under processens gång. Det kan handla om allt från exploateringskalkyler och förhandlingsstöd till framtagande av exploaterings- och markanvisningsavtal samt övriga fastighetsrättsliga avtal.

 

Här kan du läsa mer om några av våra referensprojekt:
Energieffektiviserande åtgärder

Erfarna medarbetare

Våra projektledare i tidiga skeden har bred erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen och går ofta in som resurser i beställarens organisation.

Inom affärsområde Samhällsutveckling

  • har samtliga medarbetare högskoleutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad
  • har flera medarbetare bakgrund som förrättningslantmätare
  • har alla bred erfarenhet av alla förekommande avtal inom samhällsbyggnadsprocessen
  • är alla erfarna förhandlare
  • har alla lång kommunal erfarenhet, som anställda eller konsulter, i kommunala uppdrag
  • har alla stor vana vid att självständigt driva projekt
  • är alla vana vid att ingå som en resurs i beställarens organisation

Kontakta oss gärna för mer information