Projektledning ombyggnation
Ledning inom fastighetsprojekt

Projektledning

Våra erfarna projektledare finns här för dig och ser till att projektet flyter på smidigt.

Projektledning genom hela processen

Vi projektleder och guidar er genom hela processen när det gäller om- och tillbyggnationer av fasader och tak, stambyten, fönsterrenovering/-byte, lokal- och vindsbyggnationer, renovering av gårdar och balkonger.

Stambyte och stamrenovering

Stambyten, stamrenoveringar och badrumsrenoveringar

Vad är skillnaden mellan ett stambyte och en stamrenovering eller en relining? Vilken åtgärd lämpar sig bäst i er fastighet? Vad är skillnaden ekonomiskt mellan olika alternativ, både på kort och på lång sikt? 

Vi hjälper er med att:

 • Bedöma status på vatten- och avsloppsstammar, kök och badrum
 • Upprätta förfrågningsunderlag
 • Handla upp entreprenör
 • Projektleda entreprenaden/ ombyggnaden
 • Slutbesikta entreprenaden

Att genomföra stambyte innebär noggrann planering och samordning. Att samtidigt uppdatera fastighetens gamla elanläggning ger ofta många tekniska fördelar för huset.

Den tekniska komplexiteten av projekten kräver en projektledare som förstår och kan styra processen, samordna upphandling, byggledning och ledningsförläggning för att uppnå bästa resultat för den specifika fastigheten. 

Statusbesiktningar

Fönsterbyte och fönsterrenovering

När fönster i en föreningen börjar bli dåliga ställs föreningen inför ett antal frågeställningar som man behöver reda ut. 

 • Är det bäst att renovera eller byta ut fönstren? 
 • Vilka fönstertyper lämpar sig för vår fastighet? 
 • Vilka åtgärder i samband med fönsterbyte bör vi genomföra för att öka energieffektiviseringen? 
 • Vad är skillnaden mellan 3-glas och 2+1 glas? Vilka för- och nackdelar har de olika alternativen?

Vi kan hjälpa er att reda ut dessa frågor, ta fram ett upphandlingsunderlag samt tar ansvar som byggledare under hela entreprenadtiden. 

Gårdsrenovering

Gårdsrenovering

Hur är skicket på er innergård? Läcker det in vatten till utrymmen under gården? 

Om gården är gammal är det stor risk att regn och snö har letat sig igenom tätskiktet och ner i bjälklaget. Ett vanligt problem bland innergårdar är att konstruktiva delar rostar sönder, betongen vittrar så att bärigheten i bjälklaget markant försämras. I värsta fall kan gården till och med riskera att rasa in. 

Ta kontakt så hjälper vi er bedöma statusen på er innergård.

Vindsbyggnation

Lokal- och vindsbyggnationer

Har er fastighet en dåligt utnyttjad vind eller tomma lokaler som ni vill bygga om till bostäder? 

Vi kan hjälpa er med:

 • Inventera de tekniska förutsättningarna
 • Utvärdera olika alternativ
 • Ta fram beslutsgrundande underlag
 • Upprätta förfrågningsunderlag för en försäljning av byggrätten
 • Bistå med avtalsskrivning
 • Projektleda ombyggnaden där vi bevakar fastighetsägarens intressen genom hela processen från start till mål
 • Vill ni som fastighetsägare bygga i egen regi kan våra projektledare bistå med kompetens och kunskap på vägen 
Fasad- och takrenovering

Fasad- och takrenoveringar

Hur är skicket på era fasader och tak? Lämpar sig er fastighet för att tilläggs isoleras? Finns det andra delar på fastigheten som bör åtgärdas i samband med en fasad- eller takrenovering? 

Våra projektledare hjälper er:

 • Bedöma statusen på era fasader och tak
 • Upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör
 • Projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden
Balkongrenovering

Balkongrenovering & Balkongbyggnation

Hur är skicket på era balkonger? Kan man bygga helt nya balkonger? 

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era balkonger, eller att bedöma förutsättningarna för att bygga nya.

Vi hjälper er ta fram bygglovshandlingar samt föra dialog med kommunen och entreprenörer.

Kontrollansvarig ROT

Kontrollansvarig (KA)

Ska ni bygga, riva eller utföra markarbeten? Då kan ni behöva en kontrollansvarig (KA).

Plan- och bygglagen (PBL) kräver att det finns en Kontrollansvarig (KA) i projektet som ansvarar för lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollansvariga hjälper byggherren genom att utföra kontroller som visar att projektet uppfyller lagar och regler i bygglagstiftningen.

 

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information