Företagsrättslig rådgivnign
Fastighetsrättslig rådgivning

Vi granskar de fastighetsrättsliga förutsättningarna

Vid stora och små utvecklingsprojekt behöver ofta gamla avtal granskas och nya avtal tas fram.

Vill ni ha hjälp att granska gällande avtal, upprätta nya avtal eller bara få en bild av de fastighetsrättsliga förutsättningarna så hjälper vi er gärna.
Detaljplan

Våra rådgivare bedömer möjligheter och begränsningar

En gällande detaljplan kanske inte har utnyttjats optimalt. Vi kan bistå med granskning av gällande detaljplaner för att bedöma såväl outnyttjade möjligheter som begränsningar i fastighetens nyttjande.

Signera

Lägg tid och kraft på genomarbetade avtal, så att alla drar åt samma håll

Vi har stor erfarenhet av att upprätta de inom detaljplaneprocessen förekommande avtalen:

  • Markanvisningsavtal
  • Exploateringsavtal
  • Genomförandeavtal
  • Tomträttsavtal
  • Nyttjanderättsavtal

Kontakta oss gärna för mer information