Fuktmätning i betong
FUKTMÄTNINGAR I BETONG

FUKTMÄTNINGAR I BETONG ENLIGT RBK VERSION 7

Raksystems auktoriserade RBK-konsulter säkerställer tillförlitliga RBK-mätningar i betong och avjämningsmassa och minskar risken för skador.

RBK mätning

RBK-mätning av RBK auktoriserad konsult

RBK-mätning, eller fuktmätningar i betong och avjämningsmassa enligt RBK (Rådet för byggkompetens), är en mätning av relativ fuktighet i betongen eller avjämningsmassan. Oftast utför vi en fuktmätning i betong i bjälklag, bottenplattor och/eller avjämningsmassa. Med hjälp av Raksystems fuktmätningar RBK version 7 får du som kund:

  • En auktoriserad RBK-kontrollant som utför mätningarna.
  • En korrekt genomförd fuktmätning som minimerar risken för framtida problem till följd av felaktiga värden.
  • Säkra och korrekta RBK-mätningar utförda enligt en detaljerad manual och med ett noggrant utarbetat kvalitetssystem.
  • Efter utförd mätning erhåller du en rapport och ett intyg som säkerställer att du kan gå vidare i byggprocessen.

Säkerställ fuktmätningsresultatet med auktoriserade fuktmätningar

Auktoriserad fuktmätning i betong eller avjämningsmassa finns till för att säkerställa att korrekta fuktmätningsresultat levereras. En felaktigt utförd fuktmätning kan leda till omfattande problem. Det kan till exempel resultera i att golv inte fäster som de ska eller till kemiska nedbrytningar av lim och mattor som leder till inomhusmiljöproblem på sikt. Därför är fuktmätningar i betong och avjämningsmassa en förutsättning för att säkerställa en god inomhusmiljö. Du bör alltid anlita en RBK-auktoriserad konsult för att säkerställa produktionen.

Här kan du läsa mer om fuktmätning i avjämningsmassor.

Fuktmaningar i betong, Raksystems

Så utför Raksystems fuktmätningar i betong:

En fuktmätning enligt RBK version 7, innebär att man mäter betongens eller avjämningsmassans aktuella fuktinnehåll. Vi utför mätningarna under pågående produktion och enligt en upprättad fuktkontrollplan. Våra konsulter utför arbetet enligt en detaljerad manual, utfärdad av RBK. Baserat på de resultat mätningarna ger, kan vi i vår tur ge en korrekt bedömning för fortsatt uttorkningstid. Efter varje mätning får kunden ett mätprotokoll som innehåller resultat, ritning med mätpunkter samt kompletterande kommentarer. Precis som metoden för mätningarna, är dokumentationen enhetlig och väldefinierad.

RBK-auktorisationen är personlig och säkerställer därför att teknikern har fullgod kompetens inom området. Det är även en garanti för att konsulten följer de noggranna anvisningarna för tillvägagångssätt, metod, rapportering och uppföljning som RBK tagit fram.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information