Fuktmätning i betong
FUKTMÄTNINGAR I BETONG

FUKTMÄTNINGAR I BETONG ENLIGT RBK

Raksystems auktoriserade RBK-konsulter säkerställer tillförlitliga RBK-mätningar i betong och minskar risken för skador. Vi utför mätningar i hela Sverige. Kontakta något av våra kontor i  Stockholm, Malmö, Göteborg eller Uppsala på tel: 010 204 19 00.

Boka mätning
RBK mätning

RBK-mätning av RBK auktoriserad konsult

RBK-mätning, eller fuktmätningar i betong enligt RBK (Rådet för byggkompetens), är en mätning av relativ fuktighet i betong. Oftast utför vi en fuktmätning i betong i bjälklag eller bottenplattor. Med hjälp av Raksystems fuktmätningar i betong får du som kund:

  • En auktoriserad RBK-kontrollant som utför mätningarna.
  • En korrekt genomförd fuktmätning som minimerar risken för framtida problem till följd av felaktiga värden.
  • Säkra och korrekta RBK-mätningar utförda enligt en detaljerad manual och med ett noggrant utarbetat kvalitetssystem.
  • Efter utförd mätning erhåller du en rapport och ett intyg som säkerställer att du kan gå vidare i byggprocessen.

Säkerställ fuktmätningsresultatet med auktoriserade fuktmätningar

Auktoriserad fuktmätning i betong finns till för att säkerställa att korrekta fuktmätningsresultat levereras. En felaktigt utförd fuktmätning kan leda till omfattande problem. Det kan till exempel resultera i att golv inte fäster som de ska eller till kemiska nedbrytningar av lim och mattor som leder till inomhusmiljöproblem på sikt. Därför är fuktmätningar i betong en förutsättning för att säkerställa en god inomhusmiljö. Du bör alltid anlita en RBK-auktoriserad konsult för att säkerställa produktionen.

Här kan du läsa mer om fuktmätning i avjämningsmassor.

Fuktmaningar i betong, Raksystems

Så utför Raksystems fuktmätningar i betong:

En fuktmätning i betong, eller RBK-mätning, innebär att man mäter betongens aktuella fuktinnehåll. Vi utför mätningarna under pågående produktion och enligt en upprättad fuktkontrollplan. Våra konsulter utför arbetet enligt en detaljerad manual, utfärdad av RBK. Baserat på de resultat mätningarna ger, kan vi i vår tur ge en korrekt bedömning för fortsatt uttorkningstid. Efter varje mätning får kunden ett mätprotokoll som innehåller resultat, ritning med mätpunkter samt kompletterande kommentarer. Precis som metoden för mätningarna, är dokumentationen enhetlig och väldefinierad.

RBK-auktorisationen är personlig och säkerställer därför att teknikern har fullgod kompetens inom området. Det är även en garanti för att konsulten följer de noggranna anvisningarna för tillvägagångssätt, metod, rapportering och uppföljning som RBK tagit fram.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information