Värmepumpsutredning
VÄRMEPUMPSUTREDNING

Utredning av värmepumpar

Värmepumpsutredning ger bostadsrättsföreningen ett anpassat och energieffektivt värmepumpssystem.

Energiberäkning brf

Utred byggnadens behov av kyl- och värmetillförsel

Det finns ett stort urval av värmepumpar på marknaden. En värmepumpsutredning hjälper till att hitta det mest optimala värmepumpssystemet för just er bostadsrättsförening. Med hjälp av Raksystems utredning får ni ett underlag för att fatta ett väl underbyggt investeringsbeslut. Vår oberoende rådgivning ser till helheten för byggnadens och föreningens bästa.

Raksystems opartiska värmepumpsutredning:

  • Jämför olika alternativ och ger en överblick av för- och nackdelar med olika värmepumpssystem
  • Vi utför utredningen med ett livscykelperspektiv för att försäkra en långsiktig lösning
  • Ger information om hur mycket energi bostadsrättsföreningen kan spara
  • Ger information om hur olika system påverkar förvaltnings- och underhållsrutiner
  • Grundar för en långsiktigt bra investering, där även prognoser för ändringar i energikostnaderna beaktas

Värmepumpsutredning i bostadsrättsföreningar

Vi inleder med att kartlägga vi det befintliga värmepumpssystemet eller byter ut en befintlig energicentral mot ett mer energi- och klimatsmart alternativ. Vi utreder befintliga lösningars kapacitet och hur väl dessa passar verksamhetens nuvarande och/eller planerade behov. Förändringar i en byggnaden kan skapa nya behov för värme och kyla, vilket i sin tur kräver en anpassning av värmepumpen för bättre prestanda. Vår granskning tar reda på vad som är optimalt för just er bostadsrättsförening, oavsett om det gäller att förbättra befintliga system eller att byta ut äldre system till mer energieffektiva och klimatsmarta alternativ.

Utredning nybyggnad

Så utför vi en utredning av värmepumpar:

Vi inleder arbetet med en kartläggning av nuvarande system och utför mätningar av värmepumpssystemet för att få reda på den faktiska prestandan. Ofta saknar äldre system energimätare, vilket gör att det inte finns information om hur systemet fungerar. Det finns alltid skäl att granska prestandan, oavsett om ni är ute efter att byta ut eller bevara systemet. En granskning av värmepumpssystemet är alltid en värdefull insats som ger verklig nytta åt beställaren och byggnaden. Kunden får ett kvitto på värmesystemets prestanda, livslängd och kommande behov.

Utredningen sammanfattas i ett PM eller en kravspecifikation som kan användas i samband med upphandling.

Läs mer om energiutredning

Kontakta oss gärna för mer information