Installationsledning BRF
Status på era system

INSTALLATIONSLEDNING

Vi kan upprätta ett förfrågningsunderlag, upphandla entreprenör, samt projektleda ombyggnaden.

 

Vi kan Installationsledning

Vi uför installationsledning för el, ventilation och VVS. När det är dags att upprätta förfrågningsunderlag, upphandla entreprenör, samt projektleda ombyggnaden så står vi vid din sida!

Elinstallationer

Installationsledning för elinstallationer

Elsystemet i en fastighet hör till dess viktigaste installationerna. Idag är de flesta av husets funktioner beroende av en väl fungerande elanläggning. Åldrade eller i övrigt bristfälliga elinstallationer kan utgöra en brandrisk och fara för både person och egendom.

Trots riskerna är det vanligt att underhållet av elektriska installationer i en flerbostadsfastighet är mycket eftersatt. De åtgärder som har vidtagits är ofta begränsade till vissa anläggningsdelar vilket har resulterat i en elanläggning med stora kvalitetsskillnader.

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era elinstallationer, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Ventilation

Rätt ventilationssystem för er byggnad

En ventilationsanläggning drar relativt mycket av husets energiförbrukning och påverkar därmed en förenings ekonomi. Ventilationen påverkar även de boendes och likväl husets välmående. Därför är det viktigt att välja rätt typ av system och komponenter för den specifika fastigheten när man ser över ventilationen. En god ventilation är nödvändig för att människan och byggnaden ska må bra.

Är det för låg ventilation blir det lätt syrebrist, kvalmigt, varmt och man kan få on i huvudet. Fukt som normalt ventileras bort kan också i brist av ventilation skapa fuktproblem i kök och badrum och bidra till uppkomsten av ovälkommen lukt men även mögel.

Är det däremot för mycket ventilation så blir de lätt dragit och kallt, kan det börja låta från ventilationskanaler och irriterande bakgrundsljud kan uppstå.

Vad är en lagom ventilation och vilken typ av värmeåtervinning ska man välja? Vi kan vara behjälpliga från identifiering av problem till färdig anläggning.

Passagesystem – Inga mer nycklar på drift!

Ett passagesystem kan öka tryggheten för de boende och förenkla nyckelhanteringen för föreningen. Även andra funktioner kan integreras i systemet t.ex. tvättstuge-bokning och inbrottslarm. Vi har erfarenhet av såväl stora som små anläggningar och kan hjälpa till med kravställande och upphandling.

Termostat

Välj rätt värmepump för föreningen

  • Hur värms egentligen huset upp?
  • Är det dags att byta ut den gamla värmeanläggningen?
  • Ska man fundera på värmepumpar som kan kapa vämenotan?
  • Vilken uppvärmningseffekt behövs?
  • Vad är ett bra pris för en värmepump?

Vi kan reda ut begreppen och hjälpa er med upphandling av entreprenader.

Mätsamlingssystem

Mätinsamling

Individuell mätinsamling av energi, vatten och el

Ett system som samlar in information om olika lägenheter i er förening. Det finns flera system och ett mätsystem är bland annat nödvändigt om man önskar debitera enskild boende för faktisk varmvattenförbrukning. Ett mätsystem kan också hålla koll på energiförbrukningar och temperaturer i lägenheterna. Systemen kan möjliggöra central upphandling av el för utdebitering på respektive lägenhet.

Våra projektledare har erfarenhet av såväl stora som små bostadsrättsföreningar där detta installerats och kan hjälpa till med kravställande och upphandling.

 

Läs gärna mer om vårt referensprojekt

Kontakta oss gärna för mer information