MILJÖBYGGNAD

MILJÖBYGGNAD – SVERIGES MEST ANVÄNDA CERTIFIERINGSSYSTEM

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt system för miljöcertifiering av byggnader.

Offertförfrågan
Raksystems Miljöbyggnad

En oberoende granskning för mer miljövänliga och kostnadseffektiva byggnader

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad fokuserar på miljöprestandan hos byggnader och har funnits sedan 2009. Systemet bakom Miljöbyggnad administreras och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC). Vi granskar ett antal olika värden och kontrollerar bland annat:

  • Energi
  • Inomhusmiljö
  • Material

Vi är certifierade experter inom Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är framtaget för att vara anpassat till svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Det är Sveriges mest frekvent använda certifieringssystem, med ca 1500 certifierade byggnader. En miljöbyggnadscertifiering passar både bostäder och lokalbyggnader och kan tillämpas på både ny- och ombyggnationer som befintliga byggnader. En stor fördel med systemet är att det är enkelt att certifiera och kostnadseffektivt. Alla certifieringar måste granskas och godkännas av tredje part. Av den anledningen rekommenderar SGBC att alla fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad anlitar en certifierad Miljöbyggnadssamordnare för sitt projekt.

För befintliga byggnader finns även certifieringen Miljöbyggnad iDrift, som hjälper dig att förbättra och certifiera byggnader i drift. Läs mer om Miljöbyggnad iDrift här.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld

Det finns tre olika nivåer av certifiering inom Miljöbyggnad. Den lägsta nivån är Brons och för att erhålla denna räcker det med att uppfylla rådande lagkrav och rekommendationer. Genom en granskning fastställer vi att din byggnad säkert uppfyller nivån.

Miljöbyggnad Silver innebär att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och aktivt arbetar för mer hållbara byggnader och en bra inomhusmiljö. De högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver innebär bland annat att solskydd, ljudmiljö och ventilation behöver vara betydligt högre än rådande rekommendationer.

Miljöbyggnad Guld är den högst nivån av certifieringen och hit når främst de mest ambitiösa byggnaderna, med en uttalad miljöprofil. Kraven för Miljöbyggnad Guld är ytterst höga. Bland annat bör radonhalten understiga en fjärdedel av de lagstadgade kraven.

I Miljöbyggnad ingår bland annat dagsljusberäkning, solvärmelastberäkning och fasad- och formoptimering.

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information