Besiktningar

Besiktningar för företag och myndighet

Vi utför entreprenadbesiktningar, Teknisk Due Diligence, statusbesiktningar och underhållsbesiktningar. Ta kontakt om du vill att ett erfaret öga går igenom en eller flera av era fastigheter och utvärderar dess skick.

Raksystems Dry-IT byggnad
ENTREPRENADBESIKTNING

Fastighetstekniska och byggtekniska entreprenadbesiktningar

Vi genomför entreprenadbesiktningar under bygget eller i form av slutbesiktningar och garantibesiktningar. Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet samt att det utförs enligt myndigheters krav och branschregler.

Läs mer
Byggnad
Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence

En teknisk Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv eller försäljning av fastigheter. Vi undersöker systematiskt fastigheterna som ingår i er portfölj och sammanställer deras skick i ett utlåtanden till er. Vår rapporter ger er en bra överblick över fastigheternas skick och förväntade underhållskostnader.

Läs mer
Teknisk status och underhållsbesiktning
Underhållsbesiktning

Granskar byggnadens tekniska status och underhållsbehov

Med hjälp av vår underhållsbesiktning får du kunskap om byggnadens status. Vi upptäcker eventuella fel, brister och skador och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning. Underhållsbesiktningen ger ett underlag till en långsiktig förvaltning utan otrevliga överraskningar och med en underhållsplan med framförhållning.

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information