Besiktningar

Besiktningar för företag och myndighet

Vi utför entreprenadbesiktningar, Teknisk Due Diligence, statusbesiktningar och genomför underhållsbesiktningar.

Offertförfrågan
Raksystems Dry-IT byggnad
ENTREPRENADBESIKTNING

Fastighetstekniska och byggtekniska entreprenadbesiktningar

Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet samt att det utförs enligt myndigheters krav och branschregler.

Läs mer
Byggnad
Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence

En Teknisk Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av fastighet. Vi undersöker systematiskt byggnadens samtliga delar och ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll.

Läs mer
Teknisk status och underhållsbesiktning
Underhållsbesiktning

Granskar byggnadens tekniska status och underhållsbehov

Med hjälp av vår underhållsbesiktning får du kunskap om byggnadens status. Vi upptäcker eventuella fel, brister och skador och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning. Underhållsbesiktningen ger ett underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden.

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information