Svanen
SVANEN

Svanen Miljöcertifiering för klimatsmarta byggnader

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Offertförfrågan
Svanen byggnad

Svanen kvalitetssäkrar din byggnad

Svanen är ett etablerat miljömärke i Sverige och går att tillämpa på småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader. Svanen miljöcertifiering ställer krav på ett antal faktorer i din byggnad:

  • Byggnadens kemiska produkter.
  • Byggprodukter och byggvaror.
  • Energianvändning.
  • En rad inomhusmiljöfaktorer.
  • Kvalitetsstyrning under byggprocessen.
  • Överlämnandet av byggnaden till boende och förvaltning/drift.

Svanen granskar hela byggprocessen

Svanenmärkta byggnader blir värderade utifrån från ett livscykelperspektiv. En Svanenmärkning innebär med andra ord ett helhetsgrepp över hela byggprocessen, byggnaden och byggnadens användning och förvaltning. I processen granskar vi allt från byggmaterial till kemiska produkter, så att du kan vara säker på att allt från golv till spackel mellan fogarna i badrummet följer allmänna rekommendationer. En Svanenmärkt byggnad ska leva upp till högt ställda krav om låg energianvändning. För att säkerställa kvalitet gör vi en kontroll på plats innan huset är godkänt. De allmänna rekommendationerna blir justerade ungefär vart femte år och då behöver lincensinnehavaren ompröva för att få förnyad licens.

Svanenmärkning går att tillämpa på flerbostadshus, förskole- och skolbyggnader småhus, även stugor och fritidshus. Även tillbyggnader på befintliga byggnader går att Svanenmärka.

Vill du läsa mer om Svanenmärkning? Här hittar du mer info om Svanen som miljöcertifiering.

Svanen

Svanenmärkta byggnader uppfyller högt ställda miljökrav

Svanen ställer höga krav på energianvändning och avfallssortering. Kraven är alltid högre än myndigheternas lagar och förordningar. Märkningen granskar inomhusmiljön och ställer tuffa krav på allt från buller, till ventilation och dagsljusförhållanden. Alla materialval granskas för att garantera att inga miljöfarliga ämnen eller material används under byggprocessen. Nanopartiklar och antibakteriella ämnen tillåts inte. Ej heller ämnen som misstänks vara hormonstörande. Virket till byggnaderna i Svanenmärkta hus kommer från hållbart skogsbruk. Allt virke ska vara certifierat och spårbart och det finns ett stort antal träslag som inte får användas.

Raksystems konsulter har bred erfarenhet av Svanen-projekt och hjälper dig genom hela processen fram till Svanenmärkning.

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information