Innemiljöutredning
INNEMILJÖUTREDNING

Innemiljöutredning för god inomhusmiljö

Innemiljöutredning granskar byggnadens inomhusmiljö och luftkvalitet.

Inomhusmiljö

Säkerställ inomhusluften med innemiljöutredning

En innemiljöutredning innebär att vi undersöker en rad faktorer som kan påverka innemiljön negativt. Byggnadens inomhusluft kan påverkas av emissioner, lukt eller partiklar. Ibland kan ventilationsproblem orsaka dålig inomhusluft.

En innemiljöutredning granskar inomhusluften och ger svar på:

  • Eventuella brister i inomhusmiljön och orsaker till varför människor som vistas i byggnaden mår dåligt
  • Vilka åtgärder ni kan utföra för att förbättra inomhusmiljön
  • Vilka åtgärder ni kan utföra just nu för att slippa kostsamma renoveringar senare

En tillförlitlig innemiljöutredning

En innemiljöutredning kräver god kunskap, erfarenhet och mångsidighet. Våra innemiljöutredare har en bred överblick och erfarenhet av alla de faktorer som kan leda till problem med inomhusluften. Vi har även byggnadsteknisk kompetens och gedigen kännedom om mätmetoder och begränsningar.

Innemiljöutredning

Så utför vi innemiljöutredning

Vi inleder oftast utredningen med en översiktlig inventering  av kända riskfaktorer. Då granskar vi historik och konstruktion samt intervjuar boende och övriga som vistas i byggnaden. På basen av resultatet utför vi fördjupade kontroller, prover och mätningar. När alla undersökningar är utförda sammanställer vi en rapport till kunden. Här finns ritningar, bilder och åtgärdsförslag för att förbättra inneluften.

Läs mer om fuktutredning

Kontakta oss gärna för mer information